A Törvényszék (harmadik tanács) 2011. október 5‑i ítélete – PAKI Logistics kontra OHIM (PAKI)

(T‑526/09. sz. ügy)

„Közösségi védjegy – A PAKI közösségi szóvédjegy bejelentése – Feltétlen kizáró ok – Közrendbe vagy közerkölcsbe ütköző védjegy – A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének f) pontja”

Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Feltétlen kizáró okok – A közrendbe vagy a közerkölcsbe ütköző védjegyek (207/2009 tanácsi rendelet, 7. cikk, (1) bekezdés, f) pont) (vö. 33–34., 37. pont)

Tárgy

Az OHIM első fellebbezési tanácsának a PAKI szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelem tárgyában 2009. október 23‑án hozott határozata (R 1805/2007‑1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A PAKI Logistics GmbH maga viseli saját költségeit, valamint a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) részéről felmerült költségeket.

3)

Nagy‑Britannia és Észak‑Írország Egyesült Királysága maga viseli saját költségeit.