A Törvényszék (hatodik tanács) 2012. szeptember 20-i ítélete – DEI kontra Bizottság

(T-421/09. sz. ügy)

„Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – A görög lignitértékesítési piac és nagykereskedelmi villamosenergia-piac – Az EK 82. cikkel összefüggésben értelmezett EK 86. cikk (1) bekezdésének egy korábbi határozatban megállapított megsértése versenyellenes hatásainak orvoslására irányuló egyedi intézkedéseket megállapító határozat – Az EK 86. cikk (3) bekezdése – A korábbi határozat megsemmisítése”

Megsemmisítés iránti kereset – Megtámadott jogi aktus – Egy korábbi megsemmisített határozatban megállapított versenyjogi jogsértés orvoslására irányuló intézkedéseket megállapító határozat – Jogalap hiánya – Megsemmisítés (EK 86. cikk, (3) bekezdés; EUMSZ 263. cikk) (vö. 38–40. pont)

Tárgy

A Görög Köztársaság által a DEI részére a lignit bányászatával kapcsolatban biztosított jogok megadására vagy fenntartására vonatkozó 2008. március 5-i bizottsági határozatban a jogsértéssel kapcsolatban megállapított versenyellenes hatások orvoslására irányuló egyedi intézkedések megállapításáról szóló, 2009. augusztus 4-i C(2009) 6244 végleges bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a Görög Köztársaság által a DEI részére a lignit bányászatával kapcsolatban biztosított jogok megadására vagy fenntartására vonatkozó 2008. március 5-i bizottsági határozatban a jogsértéssel kapcsolatban megállapított versenyellenes hatások orvoslására irányuló egyedi intézkedések megállapításáról szóló, 2009. augusztus 4-i C(2009) 6244 végleges bizottsági határozatot megsemmisíti.

2)

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a DEI részéről felmerült költségeket.

3)

A Görög Köztársaság maga viseli saját költségeit.