17.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/26


A Törvényszék 2012. február 6-i végzése — Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia kontra Bizottság

(T-337/09. sz. ügy) (1)

2012/C 80/44

Az eljárás nyelve: spanyol

A nyolcadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 256., 2009.10.24.