8.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 71/14


A Törvényszék 2014. január 23-i ítélete — SKW Stahl-Metallurgie Holding és SKW Stahl-Metallurgie kontra Bizottság

(T-384/09. sz. ügy) (1)

(Verseny - Kartellek - Az EGT-ben, Írországon, Spanyolországon, Portugálián és az Egyesült Királyságon kívül, az acél- és a földgázágazatban való alkalmazásra szánt kálciumkarbid és magnézium piaca - Az EK 81. cikk megsértését megállapító határozat - Az árak rögzítése és a piac felosztása - Védelemhez való jog - A jogsértő magatartás betudhatósága - Indokolási kötelezettség - Bírságok - Egyenlő bánásmód - Enyhítő körülmények - Együttműködés a közigazgatási eljárás során - Arányosság - A bírság megfizetéséért való egyetemleges felelősség - A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás)

2014/C 71/23

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: a SKW Stahl-Metallurgie Holding AG (Unterneukirchen, Németország); és a SKW Stahl-Metallurgie GmbH (Unterneukirchen) (képviselők kezdetben: A. Birnstiel, S. Janka és S. Dierckens ügyvédek, később A. Birnstiel és S. Janka)

Alperes: az Európai Bizottság (képviselők: N. von Lingen és A. Antoniadis, meghatalmazottak, segítőjük A. Böhlke ügyvéd)

A felpereseket támogató beavatkozó: a Gigaset AG (korábban Arques Industries AG) (München, Németország) (képviselők: C. Grave, A. Scheidtmann és B. Meyring ügyvédek)

Az ügy tárgya

Az [EK] 81. cikke és az EGT-Megállapodás 53. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.396 — „kálciumkarbid- és magnéziumalapú reagensek az acél- és a földgázágazatban”-ügy) 2009. július 22-én hozott C(2009) 5791 végleges bizottsági határozat felpereseket érintő részének megsemmisítése, illetve másodlagosan a felperesekkel szemben az említett határozatban kiszabott bírság megsemmisítése vagy összegének csökkentése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresete elutasítja.

2.

A SKW Stahl-Metallurgie Holding AG és a SKW Stahl-Metallurgie GmbH maguk viselik, a saját költségeiken kívül, az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

3.

A Gigaset AG maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 297., 2009.12.5.