17.3.2012   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 80/16


A Törvényszék 2012. február 2-i ítélete — skytron energy kontra OHIM (arraybox)

(T-321/09. sz. ügy) (1)

(Közösségi védjegy - Az arraybox közösségi szóvédjegy bejelentése - Feltétlen kizáró ok - Leíró jelleg - A megkülönböztető képesség hiánya - A 207/2009/EK rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja)

2012/C 80/24

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: skytron energy GmbH & Co. KG (Berlin, Németország) (képviselők: H. J. Omsels és C. Danziger ügyvédek)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: S. Schäffner meghatalmazott)

Az ügy tárgya

Az OHIM első fellebbezési tanácsának az arraybox szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása tárgyában 2009. június 4-én hozott határozata (R 1680/2008-1. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

A Törvényszék a skytron energy GmbH & Co. KG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 267., 2009.11.7.