29.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 205/50


2009. június 26-án benyújtott kereset — Donati kontra EKB

(F-63/09. sz. ügy)

2009/C 205/93

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Paola Donati (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: L. Levi és M. Vandenbussche ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank

A jogvita tárgya és leírása

Az EKB azon határozatának megsemmisítése, amelyben megtagadta a felperes azon állításainak kivizsgálását, amelyek az őt ért állítólagos lelki zaklatásra vonatkoznak, valamint a felperest ért nem vagyoni kár megtérítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Igazgatóság 2008. december 16-i határozatát annyiban, amennyiben az fenyegetésnek és a felperes megfélemlítésére tett kísérletnek minősül;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Igazgatóság 2008. december 16-i határozatát annyiban, amennyiben az nem tartalmaz döntést az igazgatási vizsgálat lezárására és a felperes által benyújtott panasz sorsára vonatkozóan; másodlagosan semmisítse meg az Igazgatóság 2008. december 16-i határozatát annyiban, amennyiben az implicit módon azt jelenti, hogy az EKB elutasítja a felperes panaszának kivizsgálását és a vizsgálathoz szükséges — különösen a fegyelmi eljárás megindítására vonatkozó — intézkedések meghozatalát;

a Közszolgálati Törvényszék — amennyiben szükséges — semmisítse meg a 2008. április 16-i határozatot, amelyben elutasítják a felperes különös jogorvoslati kérelmét;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az ex aequo et bono10 000 EUR összegűre becsült nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Központi Bankot kötelezze a költségek viselésére.