30.1.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 24/27


2009. november 11-én benyújtott kereset — az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-441/09. sz. ügy)

2010/C 24/50

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Triantafyllou és B.-R. Killmann meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság állapítsa meg, hogy

az Osztrák Köztársaság megsértette a hozzáadottértékadó-rendszerről szóló irányelv (1) III. mellékletével összefüggésben értelmezett 96. és 98. cikkéből eredő kötelezettségeit, mivel egyes, nem emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszer készítésére felhasznált élőállatok, különösen lovak értékesítésére, importjára és Közösségen belüli beszerzésére kedvezményes adómértéket alkalmazott;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság álláspontja szerint az osztrák forgalmiadójog sérti a hozzáadottérték-adóról szóló irányelv III. mellékletével összefüggésben értelmezett 96. és 98. cikkét, mivel egyes élőállatok (különösen lovak) értékesítésére abban az esetben is kedvezményes adómértéket alkalmaz, ha ezeket az állatokat nem élelmiszer-előállításra szánják.

Az „élő állatoknak” a hozzáadottérték-adóról szóló irányelv III: mellékletének 1. pontjában szereplő fogalma nem önálló kategória, hanem pusztán olyan állatokat foglal magában, amelyeket általában emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszerként történő felhasználás céljából tenyésztenek. Ezt az értelmezést támasztja alá e rendelkezés spanyol, francia, angol, olasz, holland, portugál, valamint svéd nyelvi változata is. Továbbá mivel e rendelkezés kivételt állapít meg, az állandó ítélkezési gyakorlat szerint megszorítóan kell értelmezni.

Különösen a lófélék családjába tartozó állatok esetében áll egyértelműen előtérben az igás- vagy hátasállatként történő használat (nem pedig az emberi vagy állati fogyasztásra szánt élelmiszerként történő felhasználás).


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.).