7.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 267/29


A High Court of Justice (Chancery Division) (Anglia és Wales) által 2009. július 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — T-Mobil (UK) Ltd kontra The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(C-276/09. sz. ügy)

2009/C 267/52

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division) (Anglia és Wales)

Az alapeljárás felei

Felperes: T-Mobil (UK) Ltd

Alperes: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Melyek annak az adómentes szolgáltatásnak a jellemzői, amely „pénzátutalással […] jár[…], és változást […] eredményez[…] a jogi és pénzügyi helyzetben”?

Különösen:

a)

Alkalmazandó-e az adómentesség azokra a szolgáltatásokra melyek máshogy nem nyújthatók a pénzügyi intézmények által, mint i. az egyik számla megterhelésével, ii. másik számlán ezzel megegyező összeg jóváírásával, vagy iii. az i. és ii. közötti közbenső művelet teljesítésével?

b)

Alkalmazandó-e az adómentesség azokra a szolgáltatásokra, melyek nem tartalmazzák az egyik számla megterhelésére és a másik számlán ezzel megegyező összeg jóváírására irányuló műveletek teljesítését, de amelyek az átutalás teljesülése esetén ezen átutalás okának tekinthetők?

2.

A hatodik irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 3. alpontjában foglalt, „fizetésekre [vagy] átutalási forgalomra vonatkozó ügyletek” tekintetében érvényesülő adómentesség alkalmazandó-e a hitelkártyákkal és bankkártyákkal teljesített kifizetések fogadására és feldolgozására irányuló, az adóalany által a jelen ügyben nyújtotthoz hasonló szolgáltatásra? Különösen abban az esetben, ha az elszámolási fájlok adóalany általi továbbítása minden nap végén automatikusan azzal jár, hogy az ügyfél számláját megterhelik, az adóalany számláján pedig jóváírják ezt az összeget, ezek a szolgáltatások adómentességet élveznek-e a 13. cikk B. része d) pontjának 3. alpontja alapján?

3.

A 2. kérdésre adott válasz függ-e attól, hogy az adóalany maga szerzi-e meg a folyamatos továbbításhoz szükséges engedélyezési kódokat, vagy ezeket a kódokat az elfogadó bankjának megbízottján keresztül szerzi be?

4.

A hatodik irányelv 13. cikke B. része d) pontjának 3. alpontjában foglalt, „hitelközvetítésre” vonatkozó adómentesség alkalmazandó-e azokra a szolgáltatásokra, amelyeket az adóalany a hitelkártyás fizetések vonatkozásában a jelen ügyben nyújt, ahol ezen szolgáltatások eredményeként az ügyfél hitelkártyájának egyenlegét további hitelösszegekkel terhelik meg?

5.

A „fizetésekre [vagy] átutalási forgalomra vonatkozó ügyletek” tekintetében érvényesülő adómentesség alkalmazandó-e a fizetések független megbízottak igénybevételével történő fogadásával és feldolgozásával kapcsolatos olyan szolgáltatásokra, amelyeket a jelen ügyben az adóalany a postahivatalokon és a PayPointon keresztül kínál?

6.

A „fizetésekre [vagy] átutalási forgalomra vonatkozó ügyletek” tekintetében érvényesülő adómentesség alkalmazandó-e az adóalany vagy megbízottja által elküldött csekkel történő olyan fizetések kézhezvételével és feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatásokra, amely fizetéseket az adóalanynak és bankjának is fel kell dolgoznia?

7.

A „fizetésekre [vagy] átutalási forgalomra vonatkozó ügyletek” tekintetében érvényesülő adómentesség alkalmazandó-e az adóalany által a jelen ügyben nyújtott olyan szolgáltatásokra, amelyek a bank pénztárában történtek, és a bankrendszeren keresztül az adóalany bankszámláján jóváírt befizetések fogadására és feldolgozására vonatkoznak?

8.

Milyen különleges tényezőket kell figyelembe venni annak eldöntésekor, hogy valamely díj (mint például a fizetéskezelési díj a jelen ügyben), amelyet az adóalany az ügyfelével szemben annak azon választása szerint számít fel, hogy az ügyfél bizonyos fizetési módot alkalmazva fizet-e az adóalanynak, és amely önállóan szerepel a szerződéses dokumentációban, és külön tételként tüntetik fel az ügyfelek felé kibocsátott számlákon, HÉA szempontból elkülönülő szolgáltatásnak minősül-e?