A Bíróság (harmadik tanács) 2010. június 10‑i ítélete – Bizottság kontra Portugália

(C‑37/09. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – Hulladéklerakóba jogellenesen lerakott hulladékok kezelése – 2006/12/EK irányelv – 80/68/EGK irányelv”

1.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A kötelezettségszegés bizonyítása – A Bizottságra háruló teher – Vélelmek – Megengedhetetlenség (EK 226. cikk) (vö. 28. pont)

2.                     Környezet – Hulladékok – 2006/12 irányelv – A tagállamok hulladékok hasznosításának vagy ártalmatlanításának biztosítására vonatkozó kötelezettsége – Eredménykötelem – A tagállamoknak a meghozandó intézkedésekre vonatkozó mérlegelési jogköre – Korlátok (2006/12 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 4. cikk) (vö. 35–39., 44. pont)

3.                     Környezet – Hulladékok – 2006/12 irányelv – A tagállamok kötelezettségei a hulladékbirtokosokkal szemben – A hulladékbirtokos fogalma – Nem engedélyezett lerakók birtokosai – Bennfoglaltság (EK 174. cikk, (2) bekezdés; 2006/12 európai parlamenti és tanácsi irányelv, 8. cikk) (vö. 46–51., 53–55. pont)

4.                     Jogszabályok közelítése – A felszín alatti vizek védelme – 80/68 irányelv – Hatály – Az irányelv II. jegyzékébe tartozó anyagok közvetett kibocsátásához vezető cselekmények – Bennfoglaltság (EK 174. cikk, (2) bekezdés; 80/68 tanácsi irányelv, 3. és 5. cikk) (vö. 64–66. cikk)

5.                     Jogszabályok közelítése – A felszín alatti vizek védelme – 80/68 irányelv – A tagállamok azon kötelezettsége, hogy korlátozzák az irányelv II. jegyzékébe tartozó anyagoknak a felszín alatti vizekbe történő bevezetését – Az ezen anyagok bármely közvetlen kibocsátása előzetes vizsgálat alá történő rendelésének kötelezettsége – Hulladékok elföldelése az e vizek szennyeződése elkerülését lehetővé tévő műszaki óvintézkedések meghozatala nélkül – Kötelezettségszegés (80/68 tanácsi irányelv, 3. cikk, b) pont, és 5. cikk) (vö. 74–78. pont)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelvet kodifikáló, a hulladékokról szóló, 2006. április 5‑i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 114., 9. o.) 4. és 8. cikkének, valamint a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 1979. december 17‑i 80/68/EGK tanácsi irányelv (HL L 20., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 134. o.) 3. és 5. cikkének megsértése – Hulladéklerakás üzemen kívüli kőbányákban – A „dos Limas, dos Linos e dos Barreiras” kőbányák (Lourosa) – Ellenőrzés hiánya.

Rendelkező rész

1)

A Portugál Köztársaság – mivel nem fogadta el a Lourosa településen található Limas és Linos üzemen kívüli kőbányákban jogellenesen lerakott hulladékok kezelésének keretében a szükséges intézkedéseket – nem teljesítette a hulladékokról szóló, 1975. július 15‑i 75/442/EGK tanácsi irányelvet kodifikáló, a hulladékokról szóló, 2006. április 5‑i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. és 8. cikkéből, valamint a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről szóló, 1979. december 17‑i 80/68/EGK tanácsi irányelv 3. cikkének b) pontjából és 5. cikkéből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

3)

A Bíróság a Portugál Köztársaságot saját költségeinek viselésén felül kötelezi az Európai Bizottság költségei kétharmadának viselésére. A Bizottság maga viseli saját költségeinek egyharmadát.