11.9.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 246/12


A Bíróság (harmadik tanács) 2010. július 29-i ítélete (a High Court of Justice (Chancery Division) (Egyesült Királyság) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs kontra Isaac International Limited

(C-371/09. sz. ügy) (1)

(2913/92/EGK rendelet - Vámkódex - 212a. cikk - 2454/93/EGK rendelet - 292. cikk - 88/97/EK rendelet - 14. cikk - Dömpingellenes vám - Kerékpárvázak)

2010/C 246/19

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court of Justice (Chancery Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Alperes: Isaac International Limited

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — High Court of Justice (Chancery Division) — A 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek egyes Kínai Népköztársaságból származó kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló 1997. január 20-i 88/97/EK bizottsági rendelet (HL L 17., 17. o.; magyar nyelvű különkiadás 11. fejezet, 25. kötet, 158. o.) 14. cikke c) pontjának értelmezése — A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (HL L 253., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 6. kötet, 3. o.) 292. cikke (3) bekezdésének értelmezése — Az 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (HL L 302, 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 2. fejezet, 4. kötet, 307. o.) 212a. cikkének értelmezése — Dömpingellenes vám a Kínai Népköztársaságból származó kerékpárokra — Mentességi feltételek egyes alapvető kerékpáralkatrészek behozatala esetén — Végfelhasználási engedély beszerzése — Az importőr nem szerezte be a szükséges engedélyt és nem vette figyelembe a 88/97/EK rendelet 14. cikkének c) pontjában, illetve a 2451/93/EGK rendelet 292. cikkének (3) bekezdésében található rendelkezéseket — A nyilvánvaló gondatlanság fogalma

Rendelkező rész

1.

A 2000. július 24-i 1602/2000/EK bizottsági rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/1993/EGK bizottsági rendelet 292. cikkének (3) bekezdésében szabályozott eljárás nem minősülhet engedélynek a két tagállamban működő és székhellyel rendelkező olyan importőr esetében, amely az egyik tagállamba importál árukat, majd azonnal a másik tagállamba szállítja át azokat annak érdekében, hogy a 2474/93/EGK tanácsi rendelettel kivetett dömpingellenes vám 71/97/EK tanácsi rendelettel való kiterjesztése alóli mentességnek egyes Kínai Népköztársaságból származó kerékpáralkatrészek behozatalára vonatkozó engedélyezéséről szóló, 1997. január 20-i 88/97/EK bizottsági rendelet 14. cikkének c) pontja alapján élvezze a dömpingellenes vám alóli mentességet.

2.

A 2000. november 16-i 2700/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet 212a. cikke nem teszi lehetővé a dömpingellenes vám alóli mentesség olyan importőr részére történő odaítélését, aki nem rendelkezik az ahhoz szükséges előzetes engedéllyel, hogy a 88/97 rendelet 14. cikkének c) pontja alapján e vámok alól mentességet élvezzen.


(1)  HL C 267., 2009.11.7.