AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (fellebbezési tanács)

2009. június 22.

T‑340/08. P. sz. ügy

Marianne Timmer

kontra

az Európai Közösségek Számvevőszéke

„Fellebbezés – Közszolgálat – Tisztviselők – Értékelés – Új és lényeges tények – Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés”

Tárgy: Az Európai Unió Közszolgálati Törvényszéke (második tanács) F‑123/06. sz., Timmer kontra Számvevőszék ügyben 2008. június 5‑én hozott végzése (az EBHT‑ban még nem tették közzé) ellen benyújtott, e végzés megsemmisítésére irányuló fellebbezés.

Határozat: Az Elsőfokú Bíróság a fellebbezést elutasítja. Marianne Timmer maga viseli saját költségeit, valamint viseli az Európai Közösségek Számvevőszéke részéről a jelen eljárásban felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Fellebbezés – A jogalapok és jogi érvek keresetlevélben való ismertetése – Nem kellően pontos jogalap – Elfogadhatatlanság

(Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata, 138. cikk, 1. §, c) pont)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Újbóli megnyitás – Feltétel – Új, lényeges tény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      A Közszolgálati Törvényszék határozatával szemben az Elsőfokú Bírósághoz benyújtott olyan fellebbezés, amely semmiféle konkrét érvet nem tartalmaz a hatályon kívül helyezés iránti kérelem alátámasztására, hanem csupán „az új tények iratok alapján történő vizsgálatának eredményére” utal a kártérítési kérelem alátámasztásaként, nem felel meg az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 138. cikke 1. §‑ának c) pontjában foglalt követelményeknek, ezért mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant el kell utasítani.

(lásd a 24. és 25. pontot)

2.      A tisztviselő jogellenes kinevezése nem érinti az általa feladatainak ellátása során teljesített cselekmények jogszerűségét. Közelebbről, a felettes jogellenes kinevezése nem teszi érvénytelenné az általa valamely tisztviselő értékelésére vonatkozóan hozott határozatokat.

A kinevezés jogellenessége tehát nem tekinthető a határidőn belül nem vitatott értékelő jelentések felülvizsgálatára irányuló kérelmet igazoló lényeges ténynek.

(lásd a 39., 41. és 42. pontot)