30.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/50


2008. június 19-én benyújtott kereset – Bizottság kontra Commune de Valbonne

(T-238/08. sz. ügy)

(2008/C 223/88)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Escobar Guerrero meghatalmazott és E. Bouttier ügyvéd)

Alperes: Commune de Valbonne

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság kötelezze a polgármestere által képviselt Commune de Valbonne-t (Valbonne település), hogy fizessen a felperesnek 18 619,38 euró összeget, amely a 14 261,29 euró összegű tőkekövetelésnek és a 2008. május 31-ig esedékes, 4 358,09 euró összegű késedelmi kamatnak felel meg;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Commune de Valbonne-t, hogy fizessen 5 000 eurót azon költségek megtérítéseként, amelyek a felperesnél a követelésének behajtása érdekében merültek fel;

az Elsőfokú Bíróság kötelezze a Commune de Valbonne-t a jelen eljárásban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság az 1998. és 1999. évre vonatkozóan kutatási és képzési szerződést kötött a franciaországi Commune de Valbonne-nal, az olaszországi Fermo településsel és az ARCHI-MED európai gazdasági egyesüléssel, amely a Valbonne városa és a Di Ascoli Piceno tartomány közötti, „VALASPI MM 1027” elnevezésű kölcsönös oktatási projektre irányult.

A települések és az ARCHI-MED többek között kötelezettséget vállaltak arra, hogy zárójelentést nyújtanak be a Bizottságnak. Mivel ezt a jelentést a Bizottság felszólítását követően sem nyújtották be, a Bizottság megállapította, hogy a szerződő felek nem teljesítették a szerződésből eredő kötelezettségeiket, és felmondta a szerződést, követelve az általa megfizetett előleg egy részének kamatokkal növelt összegben történő visszatérítését.

A Bizottság, miután az ARCHI-MED fizetésképtelenségével szembesült, azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság kötelezze az alperest a Bizottságnak járó összegek annyiban történő megfizetésére, amennyiben a szerződő felek egyetemlegesen kötelesek a szerződés teljesítésére.