30.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/47


2008. június 13-án benyújtott kereset – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel kontra OHIM – Schwarzbräu (Alaska)

(T-226/08. sz. ügy)

(2008/C 223/83)

A keresetlevél nyelve: német

Felek

Felperes: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Németország) (képviselő: P. Wadenbach ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)

A másik fél a fellebbezési tanács előtti eljárásban: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Németország)

Kereseti kérelmek

Az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) negyedik fellebbezési tanácsának 2008. április 8-án hozott határozatát (R 1124/2004-4. sz.);

az Elsőfokú Bíróság teljes egészében törölje az 505 503. sz. „Alaska” közösségi védjegyet a lajstromozás feltétlen kizáró okainak fennállása miatt;

az Elsőfokú Bíróság az alperest kötelezze a költségek viselésére;

az Elsőfokú Bíróság másodlagosan rendelje el az 505 503. sz. „Alaska” közösségi védjegy törlését legalább a következő áruk tekintetében: „a 32. osztályhoz tartozó ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok”.

Jogalapok és fontosabb érvek

A törlés iránti kérelemmel érintett közösségi védjegy: az „Alaska” ábrás védjegy a 32. osztályba tartozó áruk tekintetében (505 503. sz. közösségi védjegy).

A közösségi védjegy jogosultja: Schwarzbräu GmbH.

A közösségi védjegy törlését kérelmező fél: a felperes.

A törlési osztály határozata: A törlési osztály az érintett védjegy törlése iránti kérelemnek részben helyt adott.

A fellebbezési tanács határozata: a fellebbezési tanács a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezte és az érintett védjegy törlése iránti kérelmet elutasította.

Jogalapok: a 40/94/EK rendelet (1) 7. cikke (1) bekezdése b), c) és g) pontjának megsértése.


(1)  A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendelet (HL 1994., L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).