Keywords
Subject of the case
Rendelkező rész

Keywords

Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 21–22., 58. pont)

2. Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – A korábbi védjegy gyenge megkülönböztető képessége – Hatás (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 57. pont)

Subject of the case

Tárgy

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a C More Entertainment AB és a NEC Display Solutions Europe GmbH közötti felszólalási eljárásban 2008. augusztus 28‑án hozott határozata (R 1388/2007‑4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

Rendelkező rész

1) A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2) A Törvényszék a NEC Display Solutions Europe GmbH‑t kötelezi a költségek viselésére.