A Törvényszék (ötödik tanács) 2011. szeptember 23‑i ítélete – NEC Display Solutions Europe kontra OHIM – C More Entertainment (see more)

(T‑501/08. sz. ügy)

„Közösségi védjegy – Felszólalási eljárás – A see more közösségi ábrás védjegy bejelentése – A CMORE korábbi nemzeti szóvédjegyek – Viszonylagos kizáró ok – Összetéveszthetőség – A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”

1.                     Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 21–22., 58. pont)

2.                     Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló áruk, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – A korábbi védjeggyel való összetéveszthetőség – A korábbi védjegy gyenge megkülönböztető képessége – Hatás (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 57. pont)

Tárgy

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a C More Entertainment AB és a NEC Display Solutions Europe GmbH közötti felszólalási eljárásban 2008. augusztus 28‑án hozott határozata (R 1388/2007‑4. sz. ügy) ellen benyújtott kereset.

Rendelkező rész

1)

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

2)

A Törvényszék a NEC Display Solutions Europe GmbH‑t kötelezi a költségek viselésére.