15.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 193/22


Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 2-i végzése — AVLUX kontra Parlament

(T-524/08. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések - A luxembourgi Konrad Adenauer épület felújítására és kibővítésére irányuló közbeszerzési eljárás - Az ajánlattevő ajánlatának elutasítása - Az odaítélési eljárás törlése - Okafogyottság”)

2009/C 193/34

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AIB-Vinçotte Luxembourg (Luxembourg, Luxemburg) (képviselő: R. Adam ügyvéd)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: M. Ecker és D. Petersheim meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Parlament 2008. október 2-i, a felperes által a luxembourgi Konrad Adenauer épület felújítására és kibővítésére irányuló közbeszerzési eljárásban (HL 2008/S 193-254240) benyújtott ajánlatot elutasító határozatának megsemmisítése iránti kérelem

A végzés rendelkező része

1)

A jelen keresetről már nem szükséges határozni.

2)

Az Elsőfokú Bíróság az Európai Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 44., 2009.2.21.