20.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 141/41


Az Elsőfokú Bíróság 2009. április 22-i végzése — Bundesverband Deutscher Milchviehhalter és társai kontra Tanács

(T-217/08. sz. ügy) (1)

(„Megsemmisítés iránti kereset - 248/2008/EK rendelet - Tejkvótákra vonatkozó szabályozás - A nemzeti tejkvóták megemelése - A személyében való érintettség hiánya - Elfogadhatatlanság”)

2009/C 141/86

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV (Bonn, Németország), Romuald Schaber (Petersthal, Németország), Stefan Mann (Eberdorfergrund, Németország) és Walter Peters (Körchow, Németország) (képviselők: W. Renner és O. Schniewind ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Moore és Z. Kupčová meghatalmazottak)

A felpereseket támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: H. Tserepa-Lacombe et M. Vollkommer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az 1234/2007/EK rendeletnek a nemzeti tejkvóták tekintetében történő módosításáról szóló, 2008. március 17-i 248/2008/EK tanácsi rendelet (HL L 76., 6. o.) megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

A Bundesverband Deutscher Milchviehhalter eV, Romuald Schaber, Stefan Mann és Walter Peters maga viseli saját költségeit, valamint a Tanács részéről felmerült költségeket.

3)

A Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 209., 2008.8.15.