30.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 223/59


Az Elsőfokú Bíróság 2008. június 16-i végzése – Ciprus kontra Bizottság

(T-122/08. sz. ügy) (1)

(2008/C 223/111)

Az eljárás nyelve: görög

Az első tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 142., 2008.6.7.