7.11.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 267/83


A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2009. szeptember 10-i ítélete — Rosenbaum kontra Bizottság

(F-9/08. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat - Tisztviselők - Kinevezés - Besorolás - Átsorolás iránti kérelem - A személyzeti szabályzat XIII. melléklete 13. cikkének hatálya - A szakmai tapasztalat figyelembevétele - A versenyvizsga szerinti besorolási fokozatba történő besorolás - A személyzeti szabályzat 31. cikke - A hátrányos megkülönböztetés tilalma - A munkavállalók szabad mozgása)

2009/C 267/150

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Németország) (képviselő: H.-J. Rüber ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Simm és M. Bauer meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Közszolgálat — Egyrészt az A7/A6 besorolási fokozatú tanácsosok felvételére szolgáló tartaléklista létrehozására irányuló versenyvizsgán sikerrel részt vett felperes besorolásáról szóló határozat azon részének megsemmisítése, amely a felperest felvételekor az AD 6 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatába sorolta be, másrészt újrabesorolás iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

1.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

2.

Eckehard Rosenbaum viseli a saját költségeit és köteles viselni az Európai Közösségek Bizottságának költségeit.

3.

Az Európai Unió Tanácsa beavatkozóként maga viseli a saját költségeit.


(1)  HL C 64., 2008.3.8., 70. o.