21.2.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 44/25


A Bíróság (hatodik tanács) 2008. november 13-i végzése (a Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – Görögország előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Maria Kastrinaki tou Emmanouil kontra Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

(C-180/08. és C-186/08. sz. egyesített ügyek) (1)

(Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése - 89/48/EGK irányelv - Oklevelek elismerése - A fogadó tagállam által oktatási intézményként el nem ismert „szabad tanulmányi intézetben’ végzett tanulmányok - Pszichológus)

(2009/C 44/41)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Dioikitiko Efeteio Thessalonikis

Az alapeljárás felei

Felperes: Maria Kastrinaki tou Emmanouil

Alperes: Panepistimiako Geniko Nosokomeio Thessalonikis ACHEPA

Tárgy

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dioikitiko Efeteio Thessalonikis – A legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv (HL L 19., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 1. kötet, 337. o.) 1., 2., 3. és 4. cikkének értelmezése – Az EK 39. cikk (1) bekezdésének, az EK 10. cikk első bekezdésének, az EK 43. cikk, az EK 47. cikk (1) bekezdésének, az EK 49., EK 55., EK 149. és EK 150. cikk értelmezése – A fogadó tagállamban szabályozott szakmát egy másik tagállamban szerzett egyetemi tanúsítványai szakmai egyenértékűségének elismerése előtt és után gyakorló tagállami állampolgár – Az egyetemi tanulmányok egy részének franchise-szerződés alapján, a fogadó tagállamban egyetemi fokú felsőoktatási intézménynek el nem ismert intézményben történő korábbi elvégzése – A munkavállalónak a szakmai tevékenységéből az ilyen tanúsítványok elismerésének megtagadása miatti kizárásának lehetősége

Rendelkező rész

A fogadó tagállam illetékes hatóságai a legalább hároméves szakoktatást és szakképzést lezáró felsőfokú oklevelek elismerésének általános rendszeréről szóló, 1988. december 21-i 89/48/EGK tanácsi irányelv 3. cikke értelmében valamely tagállam állampolgára számára – aki ezen irányelv értelmében, másik tagállam illetékes hatósága által kibocsátott oklevéllel rendelkezik – ugyanazon feltételekkel kötelesek engedélyezni szakmája gyakorlását, mint a belföldi oklevéllel rendelkezők számára, még ha:

ezen oklevél a fogadó tagállam olyan intézményében – részben vagy egészében – folytatott képzést igazol, amely intézményt a fogadó állam joga nem ismer el oktatási intézményként, és

ezen oklevelet nem ismerték el az illetékes nemzeti hatóságok.


(1)  HL C 171., 2008.7.5.