26.1.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 22/50


A Közszolgálati Törvényszék F-111/06 sz., Giannopoulos kontra Tanács ügyben 2007. szeptember 20-án hozott ítélete ellen Nikos Giannopoulos által 2007. november 30-án benyújtott fellebbezés

(T-436/07. P. sz. ügy)

(2008/C 22/94)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Fellebbező: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

A másik fél az eljárásban: az Európai Unió Tanácsa

A fellebbező kérelmei

az Elsőfokú Bíróság nyilvánítsa a jelen fellebbezést elfogadhatónak;

az Elsőfokú Bíróság helyezze hatályon kívül a Közszolgálati Törvényszéknek az F-111/06. sz. ügyben 2007. szeptember 20-án hozott ítéletét;

az Elsőfokú Bíróság adjon helyt a fellebbező által első fokon előterjesztett megsemmisítés iránti és kártérítés iránti kérelemnek;

az Elsőfokú Bíróság az elsőfokú eljárás alperesét kötelezze a megsemmisítés iránti kereset és a fellebbezés elbírálása során felmerült valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezésének alátámasztásául a fellebbező azokra a jogalapokra hivatkozik, hogy a Közszolgálati Törvényszék azon álláspontja, amelyet a fellebbező által az elsőfokú eljárásban a személyzeti szabályzat 31. cikke (2) bekezdésének megsértésére alapított első jogalappal kapcsolatban képviselt, megsérti az indokolási kötelezettséget, valamint nyilvánvaló mérlegelési hibában szenved.