5.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 171/49


Az Elsőfokú Bíróság 2008. május 23-i végzése – R.S. Arbeitsschutz kontra OHIM – RS Components (RS)

(T-501/07. sz. ügy) (1)

(2008/C 171/96)

Az eljárás nyelve: angol

A hetedik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.


(1)  HL C 64., 2008.3.8.