15.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 193/18


Az Elsőfokú Bíróság 2009. július 1-jei ítélete — ThyssenKrupp Stainless kontra Bizottság

(T-24/07. sz. ügy) (1)

(„Verseny - Kartellek - Rozsdamentes acéllemezek - Az ESZAK-Szerződés lejártát követően, az 1/2003/EK rendelet alapján az ESZAK 65. cikk megsértését megállapító határozat - Ötvözeti felár - A Bizottság hatásköre - Jogsértő magatartás betudhatósága - Ítélt dolog - Védelemhez való jog - Iratbetekintés - Elévülés - A »ne bis in idem« elve - A közigazgatási eljárásban tanúsított együttműködés”)

2009/C 193/26

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: ThyssenKrupp Stainless AG (Duisburg, Németország), (képviselők: M. Klusmann és S. Thomas ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: F. Castillo de la Torre, R. Sauer és O. Weber, meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az ESZAK-Szerződés 65. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39.234. ügy — ötvözeti felár, új határozat) 2006. december 20-án hozott bizottsági határozat részleges vagy teljes megsemmisítése, illetve másodlagosan az e határozattal a felperesre kiszabott bírságok mérséklése

Az ítélet rendelkező része

1)

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

2)

Az Elsőfokú Bíróság a ThyssenKrupp Stainless AG-t kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 82., 2007.4.14.