A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(első tanács)

2009. november 10.

F‑70/07. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – Kártérítési kereset – Keresetek párhuzamosságára alapított kifogás – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között kéri a Bizottság kötelezését a neki állítólag a T‑176/04. sz. ügyben keletkezett visszatérítendő költségek visszafizetésének megtagadásával okozott károk megtérítésére.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék az első, második, harmadik és hatodik kereseti kérelmet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket az első, második, harmadik és hatodik kereseti kérelem tekintetében, beleértve a T‑176/04. DEP. sz. ügyben felmerült költségeket is.

Összefoglaló

Eljárás – Költségek – Megállapítás – Tárgy

(EK 236. cikk; személyzeti szabályzat, 91. és 92. cikk, (1) bekezdés)

A jogalkotó a költségek megállapításának különös eljárását hozta létre arra az esetre, amikor a felek között az Elsőfokú Bíróság által hozott, a jogvitát eldöntő és a költségek viseléséről határozó ítéletét vagy végzését követően nincs egyetértés a megtérítendő költségek összegét és jellegét tekintve. Másfelől az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 92. cikkének 1. §‑ában szereplő, a költségek megállapítására vonatkozó e különös eljárás kizárólag a Közösség szerződésen kívüli felelősségét vitató kereset keretében felmerült költségekkel azonos, illetve azonos célú költségek követelésére vonatkozik. Így a felperes az EK 236. cikk és a személyzeti szabályzat 91. cikke alapján nem nyújthat be olyan keresetlevelet, amelynek valójában ugyanaz a tárgya, mint a költségek megállapítása iránti kérelemnek.

(lásd a 16. és 17. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑351/03. sz., Schneider Electric kontra Bizottság ügyben 2007. július 11‑én hozott ítéletének (EBHT 2007., II‑2237. o.) 297. pontja.