A Bíróság (harmadik tanács) 2009. december 10‑i ítélete – Bizottság kontra Egyesült Királyság

(C‑390/07. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés – Környezet – 91/271/EGK irányelv – Települési szennyvíz kezelése – A 3. cikk (1) és (2) bekezdése, az 5. cikk (1)–(3) és (5) bekezdése, valamint az I. és II. melléklet – Az érzékeny területek kezdeti kijelölésének elmaradása – Az »eutrofizáció« fogalma – Feltételek – Bizonyítási teher – A bizonyítékok vizsgálatakor releváns időpont – A kollektív gyűjtés megvalósítása – Az érzékeny területekre történő kibocsátás szigorúbb kezelésének megvalósítása”

1.                     Környezet – Települési szennyvizek kezelése – 91/271 irányelv – Az eutrofizációra érzékeny területek kijelölése – Eutrofizáció – Fogalom (91/271 tanácsi irányelv, 2. cikk, 11. pont és 5. cikk, (1) bekezdés) (vö. 26–29., 33–38. pont)

2.                     Környezet – Települési szennyvizek kezelése – 91/271 irányelv – Az eutrofizációra érzékeny területek kijelölése – Az e kijelöléshez szükséges adatok összegyűjtésére vonatkozó tagállami kötelezettség (EK 10. cikk, EK 211. cikk és EK 226. cikk; 91/271 tanácsi irányelv, 5. cikk, (1) bekezdés, valamint II. melléklet) (vö. 32., 39., 42–46., 355. pont)

3.                     Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EK 226. cikk; 91/271 tanácsi irányelv, 5. cikk, (1) bekezdés, II. melléklet, a) pont) (vö. 50–63. pont)

4.                     Környezet – Települési szennyvizek kezelése – 91/271 irányelv – A 10 000 lakosegyenérték feletti agglomerációkból származó települési szennyvizek kibocsátásának szigorúbb kezelése (91/271 tanácsi irányelv, 5. cikk, (2), (3) és (5) bekezdés, valamint I. melléklet, B) pont) (vö. 347., 357. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21‑i 91/271/EGK tanácsi irányelv (HL L 135. o., 40. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 26. o.) 3. cikkének (1) és (2) bekezdése, az 5. cikkének (1), (2), (3) és (5) bekezdése, valamint a II. melléklete – Egyes, az eutrofizáció szempontjából érzékenynek minősítendő területek kijelölésének, valamint a több mint 10 000 lakossal rendelkező agglomerációknak az érzékeny területekre vagy az érzékenynek minősítendő területekre kibocsátott települési szennyvize szigorúbb kezelése végrehajtásának az elmulasztása.

Rendelkező rész

1)         Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága – mivel a Craigavon (ballynacori és Bullay’s Hill‑i szennyvíztisztító telepek), illetve Magherafelt területéről kibocsátott települési szennyvízre vonatkozóan nem írt elő szigorúbb kezelést – nem teljesítette a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21‑i 91/271/EGK tanácsi irányelv 5. cikkének (2), (3) és (5) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)         A Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

3)         A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága részéről felmerült költségek viselésére.

4)         A Portugál Köztársaság maga viseli a saját költségeit.