4.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 82/3


A Bíróság (második tanács) 2009. február 12-i ítélete – Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Görög Köztársaság

(C-45/07. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Az EK 10., 71. cikk és az EK 80. cikk (2) bekezdése - Tengeri biztonság - Hajók és kikötőlétesítmények ellenőrzése - Nemzetközi megállapodások - A Közösség, illetve a tagállamok hatáskörei)

(2009/C 82/04)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Simonsson, M. Konstantinidis, F. Hoffmeister és I. Zervas meghatalmazottak)

Alperes: Görög Köztársaság (képviselők: A. Samoni-Rantou és S. Chala meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (képviselő: I. Rao, meghatalmazott, segítője: D. Anderson QC)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – Az EK-Szerződés 10. és 71. cikkeinek, valamint 80. cikke (2) bekezdésének megsértése – A Közösség kizárólagos külső hatáskörébe tartozó tárgykörre vonatkozó javaslat nemzetközi szervezethez való benyújtása – Tengeri biztonság – A hajóknak és a kikötőlétesítményeknek a SOLAS-egyezmény XI-2 fejezete és az ISPS-szabályzat szerinti követelményeknek való megfelelősége ellenőrzésére vonatkozó javaslat

Rendelkező rész

1)

A Görög Köztársaság – mivel a hajóknak és a kikötőlétesítményeknek az életbiztonság a tengeren tárgyú, Londonban 1974. november 1-jén aláírt nemzetközi egyezmény XI-2. fejezetének és a hajók és kikötőlétesítmények védelmére vonatkozó nemzetközi szabályzat szerinti követelményeknek való megfelelősége ellenőrzésére vonatkozó javaslatot (MSC 80/5/11) nyújtott be a Nemzetközi Tengerészeti Szervezethez (IMO) – nem teljesítette az EK 10. és 71. cikkből, valamint az EK 80. cikk (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit.

2)

A Bíróság a Görög Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.


(1)  HL C 82., 2007.4.14.