A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE
(első tanács)

2007. február 13.

F‑62/06. sz. ügy

Daniela Guarneri

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – Eltartott gyermek után járó támogatás – A nemzeti ellátásokra vonatkozó, halmozást tiltó szabály”

Tárgy: Az EK 236. és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben D. Guarneri egyrészt a Bizottság 2005. augusztus 5‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amelynek értelmében a Bizottság a személyzeti szabályzat 67. cikkének (2) bekezdésében foglalt, a támogatások halmozását kizáró szabály alkalmazásával a felperes által kapott családi támogatásokból levonta a belga árvaellátást, másrészt a kinevezésre jogosult hatóság 2006. február 14‑i azon határozatának megsemmisítését, amelyben elutasította a felperes által a 2005. augusztus 5‑i határozat ellen benyújtott panaszt.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a Bizottság 2005. augusztus 5‑i határozatát megsemmisíti annyiban, amennyiben az a felperesnek az eltartott gyermek után nyújtott támogatásból levonta az általa kapott belga árvaellátás összegét. A Közszolgálati Törvényszék a kereseti kérelmeket ezt meghaladóan elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére. A Tanács – mint beavatkozó – maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – Eltartott gyermek után járó támogatás

(Személyzeti szabályzat, 67. cikk, (2) bekezdés)

A családi támogatások terén kizárólag az összehasonlítható és azonos célt szolgáló támogatások minősülnek a személyzeti szabályzat 67. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt halmozást tiltó szabály értelmében hasonló jellegűnek. A támogatások hasonló jellegűnek minősítésénél a döntő szempont a szóban forgó támogatás nyújtásának célja.

A belga árvaellátás nem ugyanazt a célt szolgálja, mint a személyzeti szabályzat 67. cikke (1) bekezdésének b) pontjában előírt, az eltartott gyermek után járó támogatás. A belga ellátás célja nem a gyermek eltartásához és neveléséhez kapcsolódó szokásos költségek ellensúlyozása, hanem azon rendkívüli költségeké, amelyek a túlélő szülőnél az eltartáshoz és neveléshez hozzájáruló másik szülő halála miatt merülnek fel. Ezen ellátás az árvák sajátos szükségleteinek kielégítésére szolgál, és azon személy pénzügyi támogatásának minősül, akinek egyedül kell állnia a család költségeit. Az ellátás nyújtását nem a gyermek tényleges ellátása váltja ki, hanem ettől különböző körülmény, valamely kockázati esemény, a gyermek egyik szülője halálának bekövetkezése.

(lásd a 34., 42., 45. és 46. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság 106/76. sz., Deboeck kontra Bizottság ügyben 1977. október 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1977., 1623. o.) 16. pontja; 14/77. sz., Emer kontra Bizottság ügyben 1977. október 13‑án hozott ítéletének (EBHT 1977., 1683. o.) 15. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑147/95. sz., Pavan kontra Parlament ügyben 1996. június 11‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 1996., I‑A‑291. és II‑861. o.) 41. pontja; T‑33/04. sz., Weißenfels kontra Parlament ügyben 2006. január 25‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑2‑1. és II‑A‑2‑1. o.) 47. pontja.