A Bíróság (nyolcadik tanács) 2007. szeptember 27‑i ítélete – Bizottság kontra Spanyolország

(C‑465/06. sz. ügy)

„Tagállami kötelezettségszegés – 2003/98/EK irányelv – A közszféra információinak további felhasználása – Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása”

Kötelezettségszegés megállapítása iránti kereset – A megalapozottság Bíróság általi vizsgálata – Figyelembe veendő helyzet – Az indokolással ellátott véleményben meghatározott határidő lejártakor fennálló helyzet (EK 226. cikk) (vö. 8. pont)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés – A közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17‑i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 345., 90. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 32. kötet, 701. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőben való elfogadásának elmaradása.

Rendelkező rész

 

A Spanyol Királyság – mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17‑i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – nem teljesítette az ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

 

A Bíróság a Spanyol Királyságot kötelezi a költségek viselésére.