A Bíróság (harmadik tanács) 2007. szeptember 20‑i ítélete – Nestlé kontra OHIM

(C‑193/06. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Közösségi védjegy – 40/94/EK rendelet – 8. cikk (1) bekezdésének b) .pontja – A »QUICKY« szóelemet tartalmazó ábrás védjegy – A QUICKIES korábbi nemzeti szóvédjegyek jogosultjának felszólalása – Összetéveszthetőség – Átfogó értékelés”

Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont) (vö. 34–35., 46–47., 76. pont)

Tárgy

Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) T‑74/04. sz., Nestlé kontra OHIM, beavatkozó: Quick restaurants SA ügyben 2006. február 22‑én hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amelyben az Elsőfokú Bíróság elutasította az OHIM második fellebbezési tanácsának (az R 922/2001‑2. sz. ügyben) a Société des produits Nestlé és a Quick restaurants SA közötti felszólalási eljárásra vonatkozó, 2003. december 17‑i határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló keresetet.

Rendelkező rész

1)         A Bíróság hatályon kívül helyezi az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága T‑74/04. sz., Nestlé kontra OHIM – Quick (QUICKY) ügyben 2006. február 22‑én hozott ítéletét, mivel az Elsőfokú Bíróság a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20‑i 40/94/EK tanácsi rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját megsértve nem értékelte a szóban forgó megjelölések vizuális hasonlóságát az általuk kiváltott összbenyomás alapján.

2)         A Bíróság a fellebbezést ezt meghaladó részében elutasítja.

3)         A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága elé.

4)

A Bíróság a költségekről jelenleg nem határoz.