Keywords
Summary

Keywords

1. Jogszabályok közelítése – Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – 93/37 irányelv – Építési beruházásra irányuló közbeszerzések – Fogalom

(93/37 tanácsi irányelv, 1. cikk, a) pont)

2. Jogszabályok közelítése – Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – 93/37 irányelv – Hatály

(93/37 tanácsi irányelv, 6. cikk)

3. Jogszabályok közelítése – Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai – 93/37 irányelv – Hatály

(93/37 tanácsi irányelv, 1. cikk, a) pont)

Summary

1. Az olyan szerződés, amelyben az első ajánlatkérő a második ajánlatkérőt építészeti mű létrehozásával bízza meg, az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásának összehangolásáról szóló 93/37 irányelv 1. cikke a) pontjának értelmében vett, építési beruházásra irányuló közbeszerzésnek minősül, függetlenül attól, tulajdonosa‑e, vagy tulajdonosává válik‑e az első ajánlatkérő ezen építészeti műnek vagy ezen építészeti mű egy részének.

(vö. 47. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

2. A közbeszerzésnek az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásának összehangolásáról szóló 93/37 irányelv 6. cikke szerinti értéke meghatározásához az építési beruházásra irányuló közbeszerzésnek a potenciális pályázó szempontjából számított teljes értékét kell figyelembe venni, ami nem csupán az ajánlatkérő által fizetendő teljes összeget tartalmazza, hanem a harmadik személytől majdan származó bevételt is.

(vö. 57. pont és a rendelkező rész 2. pontja)

3. Az ajánlatkérő az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásának összehangolásáról szóló 93/37 irányelvben előírt, építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatását nem kerülheti el azzal az indokkal, hogy a nemzeti jog alapján szerződés csak olyan jogi személyekkel köthető, amelyek maguk is ajánlatkérők, és az esetleges későbbi közbeszerzési szerződések odaítélésekor ezt az eljárást kell alkalmazniuk.

(vö. 68. pont és a rendelkező rész 3. pontja)