1.8.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 180/42


Az Elsőfokú Bíróság 2009. június 17-i ítélete — Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd kontra Tanács

(T-498/04. sz. ügy) (1)

(„Dömping - Kínából származó glifoszát behozatala - Piacgazdasági feltételek alapján működő vállalkozás jogállása - A 384/96/EK rendelet 2. cikke (7) bekezdésének b) és c) pontja”)

2009/C 180/77

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd (Jiande City, Kína) (képviselők: kezdetben D. Horovitz ügyvéd és B. Hartnett barrister, később D. Horovitz)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: J.P Hix, meghatalmazott, segítője G. Berrisch ügyvéd)

A felperest támogató beavatkozó: Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) (képviselők: J. Flynn QC és D. Scannell barrister)

Az alperest támogató beavatkozó: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: E. Righini és Talabér-Ritz K., meghatalmazotti minőségben)

Az ügy tárgya

A Kínai Népköztársaságból származó glifozát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2004. szeptember 24-i 1683/2004/EK tanácsi rendelet (HL L 303., 1. o.) megsemmisítése a felperest érintő részében

Az ítélet rendelkező része

1)

A Kínai Népköztársaságból származó glifoszát behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2004. szeptember 24-i 1683/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikkét megsemmisíti, amennyiben az a Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd-t érinti.

2)

A Tanács maga viseli saját költségeit, valamint a Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd és az Association des utilisateurs et distributeurs de l’agrochimie européenne (Audace) részéről felmerült költségeket.

3)

A Bizottság maga viseli saját költségeit.


(1)  HL C 57., 2005.3.5.