2022.10.21.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 405/56


A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek (1) közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról

(2022/C 405/04)

A diagonális származási kumulációnak a szabályokat alkalmazó szerződő felek közötti alkalmazása céljából a szabályokat alkalmazó érintett szerződő felek az Európai Bizottság közvetítésével értesítik egymást azokról a származási szabályokról, amelyek rájuk a szabályokat alkalmazó többi szerződő fél viszonylatában érvényesek.

Emlékeztetni kell arra, hogy (a megmunkálás, a feldolgozás és/vagy az anyagok tekintetében) diagonális kumuláció csak akkor alkalmazható, ha azok a szabályokat alkalmazó szerződő felek, amelyek területén a végső gyártásra sor kerül, illetve a végső rendeltetési hely található, azonos származási szabályokat tartalmazó szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek a származó státusz megszerzésében részt vevő, a szabályokat alkalmazó összes szerződő féllel.

A szabályokat alkalmazó olyan szerződő felektől származó termékek, amelyek nem kötöttek megállapodást a végső gyártás helye és/vagy a végső rendeltetési hely szerinti, a szabályokat alkalmazó szerződő féllel, nem származónak tekintendők.

A szabályokat alkalmazó szerződő felek által az Európai Bizottságnak tett bejelentések alapján a mellékelt táblázatok tájékoztatást adnak a következőkről:

 

1. táblázat – a 2022. október 15-én fennálló kumulációs lehetőségek egyszerűsített áttekintése.

 

2. táblázat – a diagonális kumuláció alkalmazásának kezdőnapja.

Az 1. táblázatban „X” jelzi, hogy két partner között átmeneti származási szabályokon alapuló kumulációt lehetővé tévő, származási szabályokat tartalmazó szabadkereskedelmi megállapodás létezik. Egy harmadik partnert is érintő diagonális kumuláció esetén a táblázatnak a három partner közötti valamennyi metszéspontjába „X”-et kell tenni.

A 2. táblázatban szereplő dátumok arra az időpontra utalnak, amelytől a szabályokat alkalmazó szerződő felek között a származási szabályokról szóló jegyzőkönyvek A. függelékének 8. cikke alapján diagonális kumuláció alkalmazandó. Ebben az esetben a dátumot „(T)” jelzés előzi meg.

Az I. melléklet tartalmazza azoknak a szabályokat alkalmazó szerződő feleknek a jegyzékét, amelyek úgy döntöttek, hogy egyoldalúan kiterjesztik a származási szabályokról szóló kétoldalú jegyzőkönyvek A. függelékében előírt átmeneti szabályok 7. cikke (3) bekezdésének alkalmazását az 50–63. árucsoportba tartozó termékek behozatalára.

Az alábbiakban megadjuk a táblázatban szereplő, a szabályokat alkalmazó szerződő feleket jelölő kódok magyarázatát:

Európai Unió

EU

EFTA-államok:

Izland

IS

Svájc (beleértve Liechtensteint) (2)

CH (+ LI)

Norvégia

NO

Feröer szigetek

FO

A barcelonai folyamatban részt vevő országok:

 

Jordánia

JO

Palesztina (3)

PS

Az EU stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő országok:

Albánia

AL

Észak-Macedónia

MK

Szerbia

RS

Montenegró

ME

Grúzia

GE

Moldovai Köztársaság

MD

Koszovó (*)

KO

Ez a közlemény a 2022/C 202/01 közlemény (HL C 202., 2022.5.19., 1. o.) helyébe lép.

1. táblázat

Az átmeneti származási szabályok alapján a pán-euromediterrán térségben 2022. október 15-én fennálló diagonális kumulációs lehetőségek egyszerűsített áttekintése

 

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

KO

MK

RS

ME

GE

MD

EU

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. táblázat:

A diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásának kezdőnapja a pán-euromediterrán térségben

 

EU

CH (+LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

KO

MK

RS

ME

GE

MD

EU

 

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.9.1.

(T) 2022.10.15.

(T) 2021.9.9.

(T) 2021.12.6.

(T) 2022.2.9.

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.11.16.

CH (+LI)

(T) 2021.9.1.

 

(T) 2021.11.1.

(T) 2021.11.1.

 

 

 

(T) 2022.1.1.

 

(T) 2022.4.1.

(T) 2022.1.1.

(T) 2022.4.1.

 

 

IS

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.11.1.

 

(T) 2021.11.1.

 

 

 

(T) 2022.1.1.

 

(T) 2022.4.1.

(T) 2022.1.1.

(T) 2022.4.1.

 

 

NO

(T) 2021.9.1.

(T) 2021.11.1.

(T) 2021.11.1.

 

 

 

 

(T) 2022.1.1.

 

(T) 2022.4.1.

(T) 2022.1.1.

(T) 2022.4.1.

 

 

FO

(T) 2021.9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 2021.9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 2021.9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 2021.9.1.

(T) 2022.1.1.

(T) 2022.1.1.

(T) 2022.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO

(T) 2022.10.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

(T) 2021.9.9.

(T) 2022.4.1.

(T) 2022.4.1.

(T) 2022.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

(T) 2021.12.6.

(T) 2022.1.1.

(T) 2022.1.1.

(T) 2022.1.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME

(T) 2022.2.9.

(T) 2022.4.1.

(T) 2022.4.1.

(T) 2022.4.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

(T) 2021.9.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 2021.11.16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  „a szabályokat alkalmazó szerződő fél”: a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény (PEM-egyezmény) szerződő fele, amely a pán-euromediterrán átmeneti származási szabályokat belefoglalja a PEM-egyezmény valamely másik szerződő felével kötött kétoldalú preferenciális kereskedelmi megállapodásaiba.

(2)  Svájc és a Liechtensteini Hercegség vámuniót alkot.

(3)  Ez a megnevezés nem értelmezhető a palesztin állam elismeréseként és nem érinti az egyes tagállamok e kérdésre vonatkozó álláspontját.

(*)  Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.


I. MELLÉKLET

Azoknak a szabályokat alkalmazó szerződő feleknek a jegyzéke, amelyek a 7. cikk (3) bekezdése alkalmazásának kiterjesztése mellett döntöttek

A.

Azoknak a szabályokat alkalmazó szerződő feleknek a jegyzéke, amelyek úgy döntöttek, hogy a 7. cikk (3) bekezdésének alkalmazását kiterjesztik az átmeneti szabályokat alkalmazó összes partnerükre

Izland

Norvégia

Svájc (Liechtenstein)

B.

Azoknak a szabályokat alkalmazó szerződő feleknek a jegyzéke, amelyek úgy döntöttek, hogy a 7. cikk (3) bekezdésének alkalmazását kiterjesztik az átmeneti szabályokat alkalmazó partnereik egy szűkebb körére

Albánia – az EFTA-államokra

Montenegró – az EFTA-államokra

Észak-Macedónia – az EFTA-államokra

Szerbia – az EFTA-államokra