2022.3.23.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 130/16


A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló európai bizottsági határozatok összefoglalója

(Közzétéve az 1907/2006/EK rendelet (1) 64. cikke (9) bekezdésének megfelelően)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 130/14)

Engedély megadásáról szóló határozat

A határozat (2) hivatkozási száma

A határozat kelte

Az anyag neve

Az engedély jogosultja

Engedélyszám

Engedélyezett felhasználás

A felülvizsgálati időszak lejártának időpontja

A határozat indokai

C(2022) 1504

2022. március 16.

4-Nonilfenol, elágazó és lineáris, etoxilált (4-NPnEO)

EK-szám: –, CAS-szám: –

Chemetall GmbH, Trakehner Str. 3, 60487 Frankfurt, Németország

REACH/22/19/0

4-NPnEO-t tartalmazó keményítő komponens előállítása a repüléstechnikai ágazatban használt kétrészes poliszulfid tömítőanyagokban

2025. január 4.

Az 1907/2006/EK rendelet 60. cikke (4) bekezdésének megfelelően az anyag felhasználásából származó társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, mint annak az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatai, továbbá nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák.

REACH/22/19/1

A poliszulfid tömítőanyag fő összetevőinek vegyítése a 4-NPnEO-tartalmú keményítőszerrel, aminek eredményeként olyan, a 4-NPnEO-t kevesebb mint 0,1 tömegszázalékban tartalmazó, repülési és űrrepülési felhasználásokra szánt keverékek jönnek létre, amelyek az 1907/2006/EK rendelet 56. cikke (6) bekezdésének a) pontja szerint mentesülnek az engedélyezés alól a repülési és űrrepülési ágazatban és a hozzá kapcsolódó ellátási láncokban


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  A határozat az Európai Bizottság következő weboldalán érhető el: Authorisation (europa.eu).