2022.3.23.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 130/10


A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló, 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló európai bizottsági határozatok összefoglalója

(Közzétéve az 1907/2006/EK rendelet (1) 64. cikke (9) bekezdésének megfelelően)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 130/08)

Engedély részleges megadásáról szóló határozat

A határozat (2) hivatkozási száma

A határozat kelte

Az anyag neve

Az engedély jogosultja

Engedélyszám

Engedélyezett felhasználás

A felülvizsgálati időszak lejártának időpontja

A határozat indokai

C(2022) 1503

2022. ožujka 16.

Szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű (CTPHT)

EK-szám: 266-028-2, CAS-szám: 65996-93-2

Industrial Quimica del Nalon, S.A., Avda. Galicia 31, 33005, Oviedo, Asturias, Spanyolország

REACH/22/10/0

A CTPHT felhasználása keverékek előállításához kizárólag olyan ipari felhasználásokra, amelyek nem tartoznak az 1907/2006/EK rendeletben meghatározott engedélyezési követelmény hatálya alá

2032. október 4.

Az 1907/2006/EK rendelet 60. cikke (4) bekezdésének megfelelően az anyag felhasználásából származó társadalmi-gazdasági előnyök jelentősebbek, mint annak az emberi egészséget és a környezetet érintő kockázatai, továbbá nem állnak rendelkezésre megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák.


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  A határozat az Európai Bizottság következő weboldalán érhető el: Authorisation (europa.eu).