2022.2.28.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CI 93/1


Közlemény importőrök részére

Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeiről származó áruk Unióba történő behozatala

(2022/C 93 I/01)

Ukrajna Donyeck és Luhanszk régiójának nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területei elismerése, valamint az orosz fegyveres erők említett területekre történő vezénylésének elrendelése miatti korlátozó intézkedésekről szóló, 2022. február 23-i (EU) 2022/263 tanácsi rendelet (1) a kihirdetését követő naptól megtiltotta az említett területekről származó áruknak az Európai Unióba történő behozatalát.

Az uniós importőröknek tanácsos kellő gondossággal megállapítani a bejelentett áruk tényleges eredetét, mivel fennáll annak a kockázata, hogy a fent említett rendeletben előírt tilalom alá tartozó árukat Ukrajnával szomszédos országokból, mindenekelőtt Oroszországból és Fehéroroszországból importálják az Unióba. Ez különösen igaz lehet a KN 2701 vámtarifaszám alá tartozó széntermékekre, valamint a 7201–7207 és a 7304, 7305 és 7306 KN-kód alá tartozó acéltermékekre. Tekintettel az intézkedések kijátszásának kockázatára, az Oroszországból és Fehéroroszországból importált termékek szabad forgalomba bocsátásának feltétele lehet meggyőző bizonyítékot szolgáltatni a vámhatóság részére arra vonatkozóan, hogy a szóban forgó áruk nem tartoznak Ukrajna Donyeck és Luhanszk nem kormányzati ellenőrzés alatt álló területeiről származó árukra vonatkozó behozatali tilalom hatálya alá.


(1)  HL L 42I., 2022.2.23., 77. o.