2022.10.31.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 417/18


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 417/11)

1.   

2022. október 21-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Vinci Energies S.A. (a továbbiakban: VINCI Energies, Franciaország), a VINCI csoport legfelső szintű anyavállalataként működő VINCI S.A. (Franciaország) leányvállalata,

a Kontron AG informatikai szolgáltató társaságai közül nyolc társaság, beleértve azok közvetlen és közvetett leányvállalatait (a továbbiakban: Kontron IT Service Companies): Amanox Solutions AG (Svájc), S&T Albania SH.p.k. (Albánia), S&T Serbia d.o.o. (Szerbia), hamcos IT Service GmbH (Németország), S&T Deutschland GmbH (Németország), S&T Mold srl., (Moldova), CITYCOMP Service GmbH, (Németország) és S&T CEE Holding s.r.o. (Szlovákia).

A VINCI Energies az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást fog szerezni a Kontron IT Service Companies egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a VINCI a koncessziók és az infrastruktúra, az építőipar, az építési beruházások, a magas- és mélyépítés, valamint az energia területén aktív, diverzifikált globális szervezet; a VINCI csoporton belül a VINCI Energies az Axians márkavonala révén az informatikai szolgáltatások területén is aktív; az Axians-vállalathálózat informatikai szolgáltatásokat nyújt, például felhőalapú és adatközponti infrastruktúrákat, vállalati hálózatokat, digitális munkateret, üzleti alkalmazásokat és adatelemzést, valamint kiberbiztonsági szolgáltatásokat,

a Kontron IT Service Companies vállalkozások tanácsadási szolgáltatásokat kínálnak az informatikai infrastruktúra, például adatközpontok és a felhőalapú szolgáltatások terén, valamint testreszabott informatikai hálózati és biztonsági koncepciókat dolgoznak ki helyszíni és felhőalapú infrastruktúrák számára; a Kontron IT Service Companies vállalkozások emellett informatikai infrastruktúrát telepítenek, integrálnak és szállítanak, valamint szoftveralkalmazásokat és megoldásokat kínálnak.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.10934 – VINCI ENERGIES / KONTRON IT SERVICE COMPANIES

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.