2022.10.13.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 393/16


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám M.10638 – ALD / LEASEPLAN)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2022/C 393/08)

1.   

2022. október 5-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

ALD S.A. (a továbbiakban: ALD, Franciaország),

LP Group B.V. (a továbbiakban: LeasePlan, Hollandia).

Az ALD az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást fog szerezni a LeasePlan egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

ALD: mobilitási megoldások, főként járműlízing és kapcsolódó menedzsmentszolgáltatások; az ALD a párizsi székhelyű Société Générale S.A. (Franciaország) banki és pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó csoport kizárólagos irányítása alá tartozik,

LeasePlan: flottakezeléssel és járművezetői mobilitással foglalkozó vállalat.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.10638 – ALD / LEASEPLAN

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).