2021.6.25.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 248/6


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám M.10188 — Illumina/GRAIL)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2021/C 248/05)

1.   

2021. június 16-án a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint és a 4. cikk (22) bekezdése alapján tett beterjesztést követően bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

Illumina, Inc. (a továbbiakban: Illumina, USA),

GRAIL, Inc. (a továbbiakban: GRAIL, USA).

Az Illumina az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez a GRAIL egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

Az ügyet a francia Autorité de la Concurrence terjesztette a Bizottság elé az összefonódás-ellenőrzési rendelet 22. cikkének (3) bekezdése alapján. A kérelemhez később Belgium, Görögország, Izland, Hollandia és Norvégia is csatlakozott.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

az Illumina esetében: genomikával foglalkozó globális vállalat, amely elsősorban genetikai és genomelemzéshez szükséges következő generációs szekvenálási (NGS) rendszereket fejleszt, gyárt és forgalmaz,

a GRAIL esetében: NGS-en alapuló, rákfelismerő tesztekhez használt technológiák fejlesztésére összpontosító egészségügyi vállalat; a GRAIL továbbá megkezdte Galleri elnevezésű tesztjének első, korlátozott kereskedelmi forgalomba hozatalát az Egyesült Államokban.

3.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.10188 — Illumina/GRAIL

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).