14.2.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 51/45


Összefonódás előzetes bejelentése

(Ügyszám: M.9700 — Dnata/Alpha LSG)

Egyszerűsített eljárás alá vont ügy

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2020/C 51/14)

1.   

2020. február 7-én a Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 4. cikke szerint bejelentést kapott egy tervezett összefonódásról.

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

a végső soron a dubai kormány (Egyesült Arab Emírségek) irányítása alá tartozó Dnata (Egyesült Arab Emírségek),

Alpha LSG Limited (a továbbiakban: Alpha LSG, Egyesült Királyság).

A Dnata az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében teljes irányítást szerez az Alpha LSG felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

2.   

Az érintett vállalkozások üzleti tevékenysége a következő:

a Dnata esetében: a világ számos országában működő légitársaságok számára légiforgalmi szolgáltatások nyújtása, ideértve a fedélzeti ellátást, az utasok kezelését, a rakománykezelést, a karbantartást és egyéb műszaki szolgáltatásokat. A Dnata végső soron az Emirates Airlines-t is irányító dubai kormány irányítása alá tartozik.

az Alpha LSG esetében: fedélzeti ellátással kapcsolatos szolgáltatások az Egyesült Királyságban.

3.   

A Bizottság előzetes vizsgálatára alapozva megállapítja, hogy a bejelentett összefonódás az összefonódás-ellenőrzési rendelet hatálya alá tartozhat, a végleges döntés jogát azonban fenntartja.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

4.   

A Bizottság felhívja az érdekelt harmadik feleket, hogy az összefonódás kapcsán esetlegesen felmerülő észrevételeiket nyújtsák be a Bizottságnak.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9700 Dnata/Alpha LSG

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton lehet a Bizottsághoz eljuttatni. Az elérhetőségi adatok a következők:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postai cím:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  HL L 24., 2004.1.29., 1. o. (az összefonódás-ellenőrzési rendelet).

(2)  HL C 366., 2013.12.14., 5. o.