Brüsszel, 2020.4.2.

COM(2020) 173 final

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

2020-ra vonatkozó technikai kiigazítás a speciális eszközök tekintetében(A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja)


1.Bevezetés

A legutóbb a 2017. június 20-i (EU, Euratom) 2017/1123 tanácsi rendelettel 1 módosított és a 2020-ra vonatkozó technikai kiigazításról szóló közleményben 2 foglaltak szerint kiigazított, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 2011-es árakon tartalmazza a 2014–2020-as időszakra vonatkozó pénzügyi keret táblázatát (1. táblázat).

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alapján a Bizottság minden évben, az n+1. évre vonatkozó költségvetési eljárást megelőzően az uniós bruttó nemzeti jövedelem (GNI) és az árak alakulásának megfelelően technikai kiigazítást hajt végre a többéves pénzügyi kereten, és az eredményeket közli a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel. A felső határoknak a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban történő kiigazítására 2019 májusában, a 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítás keretében került sor, és a kiigazítás a 6. cikk (4) bekezdése alapján nem kerül frissítésre.

A 2020-ra vonatkozó technikai kiigazításról szóló közlemény jelezte, hogy a speciális eszközök a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerint rendelkezésre állnak 2019-re és 2020-ra vonatkozóan a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék és a Rugalmassági Eszköz tekintetében a 2019. tavaszi információk alapján. E közlemény célja, hogy bemutassa a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a speciális eszközöknek a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) és f) pontja szerinti, 2019 végén elérhetővé vált további rendelkezésre állását a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék és a Rugalmassági Eszköz tekintetében 2020-ra vonatkozóan.

A közlemény továbbá tájékoztatási célból ismerteti valamennyi speciális eszköz rendelkezésre álló összegét és azok 2014 óta történő felhasználását.

2.Kifizetésekre vonatkozó összesített tartalék

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 5. cikke alapján a Bizottság kiigazítja a 2015–2020-as időszakra vonatkozó kifizetések felső határát, növelve azt a teljesített kifizetések és a többéves pénzügyi keretnek az n–1. évre vonatkozó kifizetési felső határa közötti különbséggel. Minden felfelé történő kiigazítást teljes mértékben ellentételezni kell az n–1. évre vonatkozó kifizetési felső határ megfelelő csökkentésével 2011-es állandó árakon.

A kifizetésekre vonatkozó összesített tartalékot 2020-ra vonatkozóan nem számítják újra, mivel a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott küszöbértéket a 2019 májusában elfogadott, 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítás során elérték.

3.Speciális eszközök

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó pénzügyi keretben megállapított kiadási felső határokon kívül számos eszköz áll rendelkezésre. Ezen eszközök célja, hogy gyors reagálást biztosítsanak rendkívüli és előre nem látható eseményekre, és az elfogadott kiadási felső határokat meghaladóan – bizonyos korlátokon belül – némi rugalmasságot nyújtsanak.

3.1.Sürgősségisegély-tartalék

A többéves pénzügyi keretről szóló módosított rendelet 9. cikke alapján a sürgősségisegély-tartalékot 2011-es árakon évente legfeljebb 300 millió EUR összegig, vagyis 2020-ban folyó árakon 358,5 millió EUR-ig (a teljes időszakra folyó árakon 2 301,4 millió EUR-ig) lehet igénybe venni. Az előző évből megmaradó felhasználatlan részt át lehet vinni a következő évre. A 2019-ről 2020-ra történő átvitel 45,6 millió EUR-t tesz ki.

Az alábbi táblázat a sürgősségisegély-tartalék 2014 óta rendelkezésre álló éves összegeinek és felhasználásának részleteit tartalmazza:

Sürgősségisegély-tartalék

millió EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

Éves összegek 2011-es árakon

280

280

280

300

300

300

300

2 040

Éves összegek folyó árakon

297,0

303,0

309,0

337,8

344,6

351,5

358,5

2 301,4

Előző évről áthozott

0,0

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

Éves felhasználás

98,1

282,5

429,8

374,7

372,2

340,0

 

1 897,3

Következő évre átvitt

198,9

219,4

98,6

61,7

34,1

45,6

 

 

Megszűnt

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

0,0

3.2.Az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA)

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 10. cikke alapján az Európai Unió Szolidaritási Alapját 2011-es árakon évente legfeljebb 500 millió EUR összegig, vagyis 2020-ban folyó árakon 597,5 millió EUR-ig (a teljes időszakra folyó árakon 3 944,7 millió EUR-ig) lehet igénybe venni. Az előző évből megmaradó felhasználatlan részt át lehet vinni a következő évre. A 2019-ről 2020-ra történő átvitel 553,0 millió EUR-t tett ki. 2019 végén semmilyen összeg nem szűnt meg.

Az alábbi táblázat az EUSZA 2014 óta rendelkezésre álló éves összegeinek és felhasználásának részleteit tartalmazza.

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

millió EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

Éves összegek 2011-es árakon

500

500

500

500

500

500

500

3 500

Éves összegek folyó árakon

530,6

541,2

552,0

563,1

574,3

585,8

597,5

3 944,7

Előző évről áthozott

0,0

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

Előre ütemezve a következő évről

0,0

0,0

0,0

294,0

–294,0

0,0

0,0

 

Éves felhasználás

126,7

82,8

33,1

1 268,3

155,9

298,1

 

1 964,9

Következő évre átvitt

403,9

541,2

552,0

140,8

265,3

553,0

 

 

Megszűnt

0,0

321,1

508,1

0,0

0,0

0,0

 

829,2

3.3.Rugalmassági Eszköz

A többéves pénzügyi keretről szóló módosított rendelet 11. cikke alapján a Rugalmassági Eszközt 2011-es árakon évente legfeljebb 600 millió EUR összegig, vagyis 2020-ban folyó árakon 717 millió EUR-ig (a teljes időszakra folyó árakon 4 315 millió EUR-ig) lehet igénybe venni. Az éves összegek előző 3 évből megmaradó felhasználatlan részét át lehet vinni a következő évre.

A 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján – a 11. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összefüggésben – a Rugalmassági Eszköz rendelkezésére álló éves összeget 2017-től kezdődően minden évben növelni kell az Európai Unió Szolidaritási Alapjának éves összegéből és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap éves összegéből az előző évben megszűnt résznek megfelelő összeggel.

Az alábbi táblázat a Rugalmassági Eszköz 2014 óta rendelkezésre álló éves összegeinek és felhasználásának részleteit tartalmazza.

Rugalmassági Eszköz

millió EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

Éves összegek 2011-es árakon

471

471

471

600

600

600

600

3 813

Éves összegek folyó árakon

500

510

520

676

689

703

717

4 315

Előző évről áthozott

276,0

686,7

1010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

 

Növelve az EGAA megszűnt összegével

 

 

 

138

151

144

175

608

Növelve az EUSZA megszűnt összegével

 

 

 

508

0

0

0

508

Éves felhasználás

89,3

149,4

1 530,0

805,0

837,2

1 164,3

778,1

5 353,4

Következő évre átvitt

686,7

1 010,0

0,0

517,0

519,8

202,4

0,0

 

Rendelkezésre álló

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,3

316,3

Megszűnt

0,0

37,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37,2

3.4.Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 12. cikke alapján az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot 2011-es árakon évente legfeljebb 150 millió EUR összegig, vagyis 2020-ban folyó árakon 179,3 millió EUR-ig (a teljes időszakra folyó árakon 1 183,4 millió EUR-ig) lehet igénybe venni. Az előző évről megmaradó felhasználatlan összegeket nem lehet a következő évre átvinni. A 2019 végén megszűnt 175,1 millió EUR-t a Rugalmassági Eszköz keretének emelésére használják fel 2020-ban.

Az alábbi táblázat az EGAA 2014 óta rendelkezésre álló éves összegeinek és felhasználásának részleteit tartalmazza:

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

millió EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

Éves összegek 2011-es árakon

150

150

150

150

150

150

150

1 050

Éves összegek folyó árakon

159,2

162,4

165,6

168,9

172,3

175,7

179,3

1 183,4

Éves felhasználás

81,0

43,4

28,0

18,1

28,0

0,6

 

199,1

Megszűnt

78,2

119,0

137,6

150,8

144,3

175,1

 

629,9

3.5.Rendkívüli tartalék

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 13. cikke alapján az Unió bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03 %-át kitevő rendkívüli tartalékot kell képezni, a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben megállapított felső határokon kívül.

A rendkívüli tartalék maximális összege a többéves pénzügyi keret 2019 májusában elfogadott, 2020-ra vonatkozó technikai kiigazítása szerint 2020-ra 5 096,8 millió EUR.

Az alábbi táblázat a rendkívüli tartalék 2014 óta rendelkezésre álló éves összegeinek és felhasználásának részleteit tartalmazza.

Rendkívüli tartalék

millió EUR

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Összesen

Rendelkezésre álló éves összegek

4 026,7

4 175,4

4 438,2

4 496,8

4 711,3

4 946,7

5 096,8

31 892

Éves felhasználás

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelezettségvállalásokban

0,0

0,0

240,1

1 906,2

0,0

0,0

0,0

2 146,3

Kifizetésekben

2 818,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 818,2

Éves ellentételezés

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelezettségvállalásokban

0,0

0,0

–240,1

–1 082,3

–318,0

–253,9

–252,0

–2 146,3

Kifizetésekben

0,0

0,0

0,0

–2 818,2

0,0

0,0

0,0

–2 818,2

3.6.Összesített tartalék a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával, valamint a migrációval és a biztonsági intézkedésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokra vonatkozóan

Az (EU, Euratom) 2017/1123 tanácsi rendelettel módosított, a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 14. cikke alapján a többéves pénzügyi keret kötelezettségvállalási előirányzatainak felső határai alatt rendelkezésre álló mozgástérből kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékot kell képezni, és azt a 2016–2020-as időszakra vonatkozóan a többéves pénzügyi keretben megállapított összeghatárok felett, a növekedéssel és foglalkoztatással és különösen a fiatalok foglalkoztatásával, valamint a migrációval és a biztonsággal kapcsolatos szakpolitikai célokra kell rendelkezésre bocsátani.

A 2019. évi végleges költségvetésben a kötelezettségvállalási felső határ alatt 1 291,1 millió EUR rendelkezésre álló mozgástér maradt. A speciális eszközökre vonatkozó kötelezettségvállalásokat (beleértve a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék és a rendkívüli tartalék felhasználását) nem veszik figyelembe, mivel ezek végrehajtására a többéves pénzügyi keret felső határait meghaladóan kerül sor.

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék kiszámításának céljára évi 2 %-os deflátort kell alkalmazni. A 2019-ből fennmaradó, 2020-ban rendelkezésre bocsátandó mozgástér folyó áron számolva 1 316,9 millió EUR. A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék összege 2011-es árakon 1 101,9 millió EUR.

Az alábbi táblázat a kötelezettségvállalásokra vonatkozó, 2019. évi összesített tartalék kiszámításának részleteit tartalmazza:

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2019

 millió EUR

Kötelezettségvállalási előirányzatok felső határa – 2019

164 123,0

A 2019. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok összesen

166 189,2

ebből speciális eszközök:

3 357,3

Az Európai Unió Szolidaritási Alapja

343,6

Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap

175,7

Sürgősségisegély-tartalék

351,5

Rugalmassági Eszköz

1 164,3

Rendkívüli tartalék

–253,9

2019-ben igénybe vett, kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék

1 576,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2019 (folyó árakon)

1 291,1

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2019 (2011-es árakon)

1 101,9

A 2019. évi, 2020-ban rendelkezésre álló, kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék (folyó árakon)

1 316,9

Jelenleg a kötelezettségvállalásokra vonatkozó, 2018. évi összesített tartalék egy része (2020-as árakon 1 075,5 millió EUR) továbbra is rendelkezésre áll. A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék teljes rendelkezésre állása 2020-ban ezért 2 392,4 millió EUR (2020-as árakon).

Az alábbi táblázat a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék 2014 óta rendelkezésre álló éves összegeinek és felhasználásának részleteit tartalmazza:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

A kötelezettségvállalások rendelkezésre álló mozgástere év végén (amelyet az éves technikai kiigazítás keretében megerősítettek)

521,9

1 383,2

2 090,2

1 115,5

1 390,9

1 291,1

 

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó, rendelkezésre álló éves összesített tartalék

0,0

0,0

1 953,9

3 571,1

2 802,4

2 894,7

2 662,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2014

543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2015

1 410,9

1 439,1

0,0

0,0

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2016

2 132,0

1 664,6

315,4

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2017

1 137,8

1 160,6

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2018

1 418,7

1 345,1

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2019

1 316,9

A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék éves felhasználása

0,0

0,0

–543,0

–1 939,1

–1 355,6

–1 576,0

–269,6

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2014

–543,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2015

0,0

–1 439,1

0,0

0,0

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2016

–500,0

–1 355,6

–315,4

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2017

0,0

–1 160,6

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2018

–100,0

–269,6

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2019

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó, év végén fennmaradó összesített tartalék

0,0

0,0

1 410,9

1 632,0

1 446,8

1 318,7

2 392,4

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2015

1 410,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2016

1 632,0

309,0

0,0

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2017

1 137,8

0,0

0,0

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2018

1 318,7

1 075,5

Kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék – 2019

1 316,9

(1)    HL L 163., 2017.6.24., 1. o.
(2)    COM(2019) 310 final, 2019.5.15.