27.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 216/4


A versenykorlátozó magatartásokkal és erőfölénnyel foglalkozó tanácsadó bizottság 2019. március 20-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.40436 – Kiegészítő sportcikkek üggyel kapcsolatban

Előadó: Szlovákia

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 216/03)

1.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a határozattervezet tárgyát képező magatartás az EUMSZ 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke megsértésének minősül.

2.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottságnak a határozattervezetben szereplő, a jogsértés időtartamára vonatkozó értékelésével.

3.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a határozattervezet címzettjeire bírságot kell kiszabni.

4.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal az 1/2003/EK rendelet 23. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott bírság végső összege tekintetében, ideértve annak a bírságok megállapításáról szóló 2006. évi iránymutatás 37. pontja szerinti csökkentését is.

5.   

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.