29.5.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 185/7


A Versenykorlátozó Magatartásokkal és Erőfölénnyel Foglalkozó Tanácsadó Bizottság 2019. január 17-i ülésén megfogalmazott véleménye az AT.40049 Mastercard II ügyben hozott határozattervezetről

Előadó: Málta

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 185/05)

1.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a határozattervezet tárgyát képező versenyellenes magatartás az EUMSZ 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti, vállalkozások társulása által hozott döntésnek minősül.

2.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a vállalkozások társulása által hozott döntés sérti az EUMSZ 101. cikkét és az EGT-megállapodás 53. cikkét.

3.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a vállalkozások társulása által hozott döntés célja a versenynek az EUMSZ 101. cikke és az EGT-megállapodás 53. cikke szerinti korlátozása volt.

4.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a vállalkozások társulása által hozott döntés alkalmas volt a verseny érzékelhető korlátozására.

5.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a vállalkozások társulása által hozott döntés objektív módon nem volt szükséges.

6.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a vállalkozások társulása által hozott döntés alkalmas volt arra, hogy érzékelhetően hatással legyen az uniós tagállamok, valamint az EGT-megállapodás szerződő felei közötti kereskedelemre.

7.   

A tanácsadó bizottság egyetért azzal, hogy a vállalkozások társulása által hozott döntés nem teljesíti az EUMSZ 101. cikkének (3) bekezdése szerinti mentességi feltételeket.

8.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal a jogsértés időtartamát illetően.

9.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottság határozatával annak címzettjei tekintetében.

10.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy a határozattervezet címzettjeire bírságot kell kiszabni.

11.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal a bírság alapösszege tekintetében.

12.   

A tanácsadó bizottság egyetért a kiszabott bírság kiszámítása során figyelembe vett időszak meghatározásával.

13.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy vannak olyan súlyosító körülmények (a visszaeső magatartás), amelyeket az ügyben figyelembe kell venni.

14.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal abban, hogy az együttműködésre tekintettel a bírság mértékét a bírságokról szóló 2006. évi iránymutatás 37. pontja értelmében csökkentik.

15.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal a bírság végső összegét illetően.

16.   

A tanácsadó bizottság egyetért a Bizottsággal az 1/2003/EK rendelet 23. cikkének (4) bekezdésére való hivatkozás tekintetében.

17.   

A tanácsadó bizottság javasolja véleményének az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét.