23.8.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 286/1


Állami támogatások engedélyezése az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke értelmében

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2019/C 286/01)

A határozat elfogadásának időpontja

2019.06.14

Támogatás száma

SA.53821 (2019/N)

Tagállam

Olaszország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Modifica del Meccanismo di remunerazione della disponibilità di risorse per l’adeguatezza. Introduzione di requisiti ambientali

Jogalap

(a)

Legislative Decree No 379/2003, which provides that the energy regulator (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente — ‘ARERA’) should define the criteria and conditions on the basis of which the Transmission System Operator (‘TSO’) shall propose a mechanism to remunerate capacity in order to guarantee system adequacy. Such proposal is approved by the Minister for Economic Development ('the Minister') after hearing the ARERA.

(b)

Article 1, paragraph 153 of law No 147/2013, which provides that the Ministry of Economic Development (the 'Ministry') shall define the conditions and modality for the definition of a capacity remuneration system for flexible capacity.

(c)

Minister's decree of 30 June 2014, which approved the TSO's proposal of 20 September 2013 TE/P20130004704, following the ARERA Decision ARG/elt/98/11 of 21 July 2011.

(d)

ARERA Decision ARG/elt 98/11

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Környezetvédelem

Támogatás formája

Egyéb – 0

Költségvetés

Támogatás intenzitása

Időtartam

-ig 2028.12.31

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministero Sviluppo Economico

Via Molise 2 00187 Roma (Italia)

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.07.25

Támogatás száma

SA.54724 (2019/N)

Tagállam

Írország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Limited extension of NAMA’s lifespan to work out residual loans

Jogalap

National Asset Management Agency Act 2009

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

Célkitűzés

A gazdaságban fellépő súlyos zavar orvoslása

Támogatás formája

Egyéb adóelőny, Kezességvállalás, Egyéb – Special powers granted to NAMA

Költségvetés

Támogatás intenzitása

Időtartam

2022.01.01-2025.12.31

Gazdasági ágazat

PÉNZÜGYI; BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Minister for Finance, acting in accordance with the NAMA Act

Department of Finance Government Buildings Upper Merrion Street Dublin 2 Ireland

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.04.15

Támogatás száma

SA.51614 (2018/N)

Tagállam

Lengyelország

Régió

Warminsko-Mazurskie

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie.

Jogalap

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

Célkitűzés

Energiahatékonyság, Környezetvédelem

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: PLN 233.3143 (millió)

Támogatás intenzitása

%

Időtartam

2019.04.15-jétol

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-; gáz-; gőzellátás; légkondicionálás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2018.10.25

Támogatás száma

SA.51866 (2018/N)

Tagállam

Finnország

Régió

SUOMI/FINLAND

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Costs of prevention, control, eradication of animal diseases in aquaculture

Jogalap

Eläintautilaki 441/2013 (Act on Animal diseases)

Az intézkedés típusa

Program

Célkitűzés

Állatbetegségek

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 5 (millió)

Éves költségvetés: EUR 3 (millió)

Támogatás intenzitása

100 %

Időtartam

2016.01.01-2021.12.31

Gazdasági ágazat

Halgazdálkodás

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Mustialankatu 3, FI-00790 Helsinki

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.07.26

Támogatás száma

SA.45274 (2016/NN)

Tagállam

Franciaország

Régió

FRANCE

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Parc éolien en mer de Courseulles lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Jogalap

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Eoliennes Offshore du Calvados

Célkitűzés

Megújuló energia

Támogatás formája

Egyéb

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 3 058 (millió)

Éves költségvetés: EUR 152.5 (millió)

Támogatás intenzitása

%

Időtartam

2022.01.01-jétol

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.07.26

Támogatás száma

SA.45275 (2016/NN)

Tagállam

Franciaország

Régió

FRANCE

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Parc éolien en mer de Fécamp lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Jogalap

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Eoliennes Offshore des Hautes Falaises

Célkitűzés

Megújuló energia

Támogatás formája

Egyéb

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 3 601 (millió)

Éves költségvetés: EUR 180 (millió)

Támogatás intenzitása

%

Időtartam

2023.01.01-jétol

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.07.26

Támogatás száma

SA.45276 (2016/NN)

Tagállam

Franciaország

Régió

FRANCE

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Parc éolien en mer de Saint-Nazaire lauréat de l'appel d''offres éolien en mer no 2011/S 126-208873 de 2011

Jogalap

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Az intézkedés típusa

Egyedi támogatás

Parc du Banc de Guérande

Célkitűzés

Megújuló energia

Támogatás formája

Egyéb

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 3 560 (millió)

Éves költségvetés: EUR 178 (millió)

Támogatás intenzitása

%

Időtartam

2023.01.01-jétol

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.07.26

Támogatás száma

SA.47246 (2017/NN)

Tagállam

Franciaország

Régió

FRANCE

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Parc éolien en mer des iles d'Yeu et de Noirmoutier lauréat de l'appel d'offres no 2013/S 054-088441

Jogalap

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier

Célkitűzés

Megújuló energia

Támogatás formája

Egyéb

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 3 668 (millió)

Éves költségvetés: EUR 183.4 (millió)

Támogatás intenzitása

Időtartam

2024.01.01-jétol

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.07.26

Támogatás száma

SA.47247 (2017/NN)

Tagállam

Franciaország

Régió

FRANCE

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Parc éolien en mer de Dieppe Le Tréport lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2013/S 054-088441

Jogalap

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

Eoliennes en mer de Dieppe Le Tréport

Célkitűzés

Megújuló energia

Támogatás formája

Egyéb

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 3 737 (millió)

Éves költségvetés: EUR 186.85 (millió)

Támogatás intenzitása

Időtartam

2023.01.01-jétol

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.07.26

Támogatás száma

SA.48007 (2017/NN)

Tagállam

Franciaország

Régió

FRANCE

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Parc éolien en mer de Saint-Brieuc lauréat de l'appel d'offres éolien en mer no 2011

Jogalap

Code de l'énergie (Articles L. 311-10, L. 311-12, L. 121-7, R. 121-22 à R. 121-33)

Az intézkedés típusa

Ad hoc támogatás

Ailes Marines SAS

Célkitűzés

Megújuló energia

Támogatás formája

Egyéb

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 4 696 (millió)

Éves költségvetés: EUR 234.8 (millió)

Támogatás intenzitása

Időtartam

2023.01.01-jétol

Gazdasági ágazat

Villamosenergia-termelés

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, DGEC

Tour Séquoia, La Défense

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.06.14

Támogatás száma

SA.54375 (2019/N)

Tagállam

Franciaország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations au sol de production d'électricité à partir d'énergie solaire, approuvé le 29 Septembre 2017

Jogalap

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Az intézkedés típusa

Program

Production d'électricité

Célkitűzés

Környezetvédelem

Támogatás formája

Egyéb

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 1 903 000 000 (millió)

Éves költségvetés: EUR 95 150 000 (millió)

Támogatás intenzitása

Időtartam

2020.06.30-jétol

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

A határozat elfogadásának időpontja

2019.06.14

Támogatás száma

SA.54376 (2019/N)

Tagállam

Franciaország

Régió

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve)

Prolongation du régime de soutien par appels d'offres au développement des installations de production d''électricité à partir de l'énergie solaire, implantées sur bâtiments

Jogalap

Code de l''énergie, articles L311-10 à L311-13

Az intézkedés típusa

Program

Production d'électricité

Célkitűzés

Környezetvédelem

Támogatás formája

Egyéb – tarif d'achat ou complément de rémunération

Költségvetés

Teljes költségvetés: EUR 2 042 000 000 (millió)

Éves költségvetés: EUR 102 100 000 (millió)

Támogatás intenzitása

Időtartam

2020.02.28-jétol

Gazdasági ágazat

Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe

Ministère de la Transition écologique et solidaire

Tour Séquoia – 92055 La Défense Cedex

Egyéb információ

A határozat bizalmas adatokat már nem tartalmazó, hiteles nyelvi változata az alábbi internetcímen található meg:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.