19.6.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 208/4


Felszámolási eljárások

Határozat a LAMP Insurance Company Limited biztosítóval szembeni felszámolási eljárás megindításáról

(Közzététel a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [Szolvencia II. irányelv] 280. cikke alapján)

(2019/C 208/04)

Biztosító

LAMP Insurance Company Limited

Székhelyének címe:

Suite 822, Europort 8

PO Box 708

Europort Road

Gibraltár

A határozat kelte, hatálybalépése és jellege

2019. május 31-én a Gibraltári Legfelsőbb Bíróság a 2011. évi fizetésképtelenségi törvény 160. szakasza alapján (azonnali hatállyal) kinevezte a Hivatalos Csődgondnokot (The Official Receiver) a LAMP Insurance Company Limited felszámolójává.

A Hivatalos Csődgondnok a Grant Thornton Gibraltart nevezte ki tanácsadónak és ügynöknek, hogy járjon el a LAMP Insurance Company Limited felszámolásával kapcsolatban.

A felszámoló tevékenységét az ügynökén keresztül, az Egyesült Királyság Pénzügyi szolgáltatások garanciarendszerével (Financial Services Compensation Scheme) összhangban fogja végezni, annak biztosítása érdekében, hogy a jogosult egyesült királyságbeli kötvénytulajdonosok követeléseit feldolgozzák és benyújtsák a garanciarendszerbe.

A felszámoló az ügynökén keresztül határoz a nem egyesült királyságbeli biztosítási követelések felszámolási vagyonba történő felvételéről. A biztosítási hitelezők közötti felosztásra csak abban az esetben kerül sor, ha az eszközöket sikeresen értékesítették.

Hatálybalépés: 2019. május 31.

Illetékes hatóságok

Supreme Court of Gibraltar (Gibraltár Legfelsőbb Bírósága)

The Law Courts

227 Main Street

Gibraltár

Felügyeleti hatóság

Gibraltar Financial Services Commission (Gibraltári Pénzügyi Szolgáltatások Bizottsága)

Suite 3, Ground Floor

Atlantic Suites

Europort Avenue

PO Box 940

Gibraltár

Kinevezett felszámoló

The Official Receiver

H.M. Government of Gibraltar

Treasury Department

206/210 Main Street

Gibraltár

A csődgondnok megbízott tanácsadója és ügynöke:

Grant Thornton Gibraltar

6A Queensway

PO Box 64

Gibraltár

Alkalmazandó jog

Gibraltár jogszabályai

Pénzügyi szolgáltatásokról (biztosítókról) szóló, 2015. évi jogi aktus (Szolvencia II. irányelv)

A fizetésképtelenségről szóló 2011. évi törvény (Insolvency Act 2011)

A 2014. évi fizetésképtelenségi szabályok (Insolvency Rules 2014)

A 2014. évi társasági törvény (Companies Act 2014)