11.1.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 8/12


Az Írország által a 2010/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően elfogadott, a 2017. május 8-i C(2017) 2898 határozat (1) preambulumbekezdésében említett intézkedések

(2018/C 8/05)

S.I. No. 465 of 2017

BROADCASTING ACT 2009 (DESIGNATION OF MAJOR EVENTS)

ORDER 2017

Alulírott DENIS NAUGHTEN, a hírközlésért, éghajlat-politikáért és környezetvédelemért felelős miniszter, a Broadcasting Act 2009 (2009/18.) 162. szakaszának – a Communications, Energy and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2016 (S.I. No. 421 of 2016) által módosított – (1) alszakasza értelmében kapott felhatalmazás alapján, valamint az említett szakasz – a Tourism and Sport (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions [No. 2] Order 2011 [S.I. No. 217 of 2011]) által módosított – (5) alszakasza értelmében a közlekedésért, turizmusért és sportért felelős miniszterrel folytatott konzultációt követően a következő rendeletet bocsátom ki, amelynek tervezete – az említett szakasz (6) alszakaszával összhangban – előzőleg az Oireachtas mindkét háza elé benyújtásra, és általuk határozatban jóváhagyásra került.

1.

E rendeletre a Broadcasting Act 2009 (Designation of Major Events) Order 2017 cím alapján lehet hivatkozni.

2.

A jegyzékben felsorolt események olyan, kiemelt társadalmi fontosságú eseményeknek minősülnek, amelyeknél a közérdek megköveteli, hogy alkalmas műsorszolgáltató kezébe kerüljön az élő és teljes, valamint ingyenes televíziós közvetítés joga.

3.

A Hat Nemzetek rögbi-világbajnokságon az ír csapat által vívott összes mérkőzés külön-külön olyan, kiemelt társadalmi fontosságú eseménynek minősül, amelynél a közérdek megköveteli, hogy alkalmas műsorszolgáltató kezébe kerüljön az időben késleltetett, teljes, valamint ingyenes televíziós közvetítés joga.

4.

A Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 (S.I. No. 99 of 2003) rendeletet visszavonom.

Az e jogi aktus (Statutory Instrument) kidolgozásáról szóló értesítés az Iris Oifigiúil2017. október 27-i számában került közzétételre.

JEGYZÉK

2. cikk

Nyári olimpia

Az összírországi megyeközi felnőtt labdarúgó- és hurling-bajnokság döntője

A labdarúgó-Európa-bajnokságon és a FIFA-világbajnokságon az ír csapat által vívott hazai és külföldi selejtező mérkőzések

A labdarúgó-Európa-bajnokság és a FIFA-világbajnokság döntő szakaszának az ír csapat által játszott mérkőzései

A labdarúgó-Európa-bajnokság és a FIFA-világbajnokság döntő szakaszának nyitó mérkőzése, elődöntői és döntője

A rögbi-világbajnokság döntő szakaszának az ír csapat által vívott mérkőzései

Az Irish Grand National és az Irish Derby lóverseny

A Dublin Horse Show keretében megrendezett nemzetek kupája

Az összírországi gael futball női döntő

Az összírországi camogie női döntő

2017. október 25.

DENIS NAUGHTEN

a hírközlésért, éghajlat-politikáért és környezetvédelemért felelős miniszter