6.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 439/12


A tagállamok által a halászat tilalmával összefüggésben nyújtott tájékoztatás

(2018/C 439/11)

A közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról szóló, 2009. november 20-i 1224/2009/EK tanácsi rendelet (1) 35. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan határozat született, amely halászati tilalmat rendel el az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

A tilalom bevezetésének dátuma és időpontja

2018.10.4.

Időtartam

2018.10.4. – 2018.12.31.

Tagállam

Lengyelország

Állomány vagy állománycsoport

COD/3BC+24

Faj

Közönséges tőkehal (Gadus morhua)

Övezet

ICES 22–24 alkörzet

Halászhajótípus(ok)

Hivatkozási szám

30/TQ1970


(1)  HL L 343., 2009.12.22., 1. o.