6.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 439/1


A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

az (EU) 2015/2265 tanácsi rendelet szerinti egyik autonóm vámkontingens automatikus növeléséről

(2018/C 439/01)

Az (EU) 2015/2265 tanácsi rendelet (1) 4. cikkének megfelelően az alábbi vámkontingens a 2018. naptári évre a következők szerint módosul:

Rendelésszám

KN-kód

TARIC-kód

Árumegnevezés

Kontingens éves mennyisége (tonnában)

Kontingens vámtétele

Kontingensidőszak

09.2759

ex 0302 51 10

20

Tőkehal (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), valamint a Boreogadus saida fajhoz tartozó halak, a máj és az ikra kivételével, frissen, hűtve vagy fagyasztva, feldolgozás céljára. (2)  (3)

90 000

0 %

2018.1.1. – 2018.12.31.

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10


(1)  HL L 322., 2015.12.8., 4. o.

(2)  A kontingensnek meg kell felelnie a 952/2013/EU rendelet 254. cikkében meghatározott feltételeknek.

(3)  A vámkontingens nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeken kizárólag a következők közül egy vagy több műveletet szándékoznak elvégezni:

tisztítás, kizsigerelés, a farok és a fej eltávolítása,

darabolás,

a darabonként gyorsfagyasztott, fagyasztott filék újracsomagolása,

mintavétel, válogatás,

címkézés,

csomagolás,

hűtés,

fagyasztás,

mélyfagyasztás,

dermesztés,

kiolvasztás és

szétválasztás.

A vámkontingens nem vonatkozik olyan termékekre, amelyeken a fentieken túlmenően kontingensre való jogosultságot biztosító kezelést vagy műveleteket szándékoznak elvégezni, amennyiben az ilyen kezelés vagy műveletek elvégzése kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szinten történik. Az importvámok csökkentése csak az emberi fogyasztásra szánt termékekre vonatkozik.

A vámkontingens azonban rendelkezésre áll olyan anyagokra, amelyeken a következők közül egy vagy több műveletet szándékoznak elvégezni:

kockára vágás,

a 0307 49 59, 0307 99 11 és 0307 99 17 KN-kód alá tartozó anyagok esetében felkarikázás, csíkokra vágás,

filézés,

pillangófilé előállítása,

fagyasztott tömbök felvágása,

a fagyasztott, védőpapírral elválasztott filétömbök szeletelése,

az ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70 és 0303 89 90 KN-kód alá tartozó anyagok esetében szeletelés.