10.9.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 318/2


A belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 9. cikkének (1) bekezdése szerint bejelentett elektronikus azonosítási rendszerek

(2018/C 318/02)

A rendszer elnevezése

A bejelentett rendszer részét képező elektronikus azonosítási eszközök

A bejelentő tagállam

Biztonsági szint

A rendszerért felelős hatóság

A Hivatalos Lapban történő közzététel időpontja

Bővített hozzáférés-ellenőrzésen alapuló német elektronikus azonosítás

Nemzeti személyazonosító igazolvány

Elektronikus tartózkodási engedély

Németország

Magas

Szövetségi Belügyminisztérium

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

Németország

ITI4@bmi.bund.de

+49 30186810

2017.9.26.

SPID – nyilvános digitális személy-azonosító rendszer

A következők által biztosított SPID elektronikus azonosítás:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Olaszország

Jelentős Alacsony

AgID – Ügynökség a digitális Olaszországért

Viale Liszt, 21

00144 Róma

Olaszország

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

2018.9.10.


(1)  HL L 257., 2014.8.28., 73. o.