27.3.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 113/3


A Bizottság közleménye az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 89/686/EGK tanácsi irányelv végrehajtása keretében

(Az uniós harmonizációs jogszabályok értelmében összehangolt szabványok címeinek és hivatkozásainak közzététele)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2018/C 113/03)

Az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/425 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 47. cikkében foglalt átmeneti rendelkezés értelmében a tagállamok nem akadályozhatják meg a 89/686/EGK tanácsi irányelv (2) hatálya alá tartozó és annak megfelelő, 2019. április 21. előtt forgalomba hozott termékek forgalmazását. Ennek megfelelően azon harmonizált szabványok alapján, amelyek hivatkozásai a 89/686/EGK irányelv értelmében az e bizottsági közlemény 2. oszlopában felsoroltak szerint közzétételre kerültek, továbbra is vélelmezhető a megfelelés, de csak a szóban forgó irányelvnek és csak 2019. április 20-ig. A megfelelőség 89/686/EGK irányelv szerinti vélelme 2019. április 21-ével megszűnik.

ESzSz (3)

A szabvány hivatkozási száma és címe

(és a referenciadokumentum)

Első közzététel HL

A helyettesített szabvány hivatkozása

A helyettesített szabvány megfelelőségére vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja 1. megjegyzés

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Légzésvédők. Fogalommeghatározások és piktogramok

4.6.1999

EN 132:1990

2.1. megjegyzés

30.6.1999

CEN

EN 133:2001

Légzésvédők. Osztályozás

10.8.2002

EN 133:1990

2.1. megjegyzés

10.8.2002

CEN

EN 134:1998

Légzésvédők. A szerkezeti elemek elnevezése

13.6.1998

EN 134:1990

2.1. megjegyzés

31.7.1998

CEN

EN 135:1998

Légzésvédők. Szakkifejezések

4.6.1999

EN 135:1990

2.1. megjegyzés

30.6.1999

CEN

EN 136:1998

Légzésvédők. Teljes álarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

13.6.1998

EN 136:1989

EN 136-10:1992

2.1. megjegyzés

31.7.1998

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Légzésvédők. Sűrített levegős készülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

23.11.2007

EN 137:1993

2.1. megjegyzés

23.11.2007

CEN

EN 138:1994

Légzésvédők. Friss levegős légzésvédő készülékek teljes álarccal, félálarccal vagy szájcsutorakészlettel. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

16.12.1994

 

 

CEN

EN 140:1998

Légzésvédők. Félálarcok és negyedálarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

6.11.1998

EN 140:1989

2.1. megjegyzés

31.3.1999

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Légzésvédők. Szájcsutorakészletek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

10.4.2003

EN 142:1989

2.1. megjegyzés

10.4.2003

CEN

EN 143:2000

Légzésvédők. Részecskeszűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

24.1.2001

EN 143:1990

2.1. megjegyzés

24.1.2001

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006

3. megjegyzés

21.12.2006

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Légzésvédők. Gázpalackszelepek. 1. rész: Menetes kialakítású betétes csatlakozók

24.1.2001

EN 144-1:1991

2.1. megjegyzés

24.1.2001

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004

3. megjegyzés

21.2.2004

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005

3. megjegyzés

31.12.2005

CEN

EN 144-2:1998

Légzésvédők. Gázpalackszelepek. 2. rész: Kimeneti csatlakozások

4.6.1999

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Légzésvédők. Gázpalackszelepek. 3. rész: Kimeneti csatlakozások nitrox és oxigén búvárgázokhoz

21.2.2004

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Légzésvédők. Hordozható, zárt rendszerű, sűrített oxigénes vagy sűrített oxigénes-nitrogénes típusú légzésvédő készülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

19.2.1998

EN 145:1988

EN 145-2:1992

2.1. megjegyzés

28.2.1998

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001

3. megjegyzés

24.1.2001

CEN

EN 148-1:1999

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei. 1. rész: Zsinórmenetes csatlakozás

4.6.1999

EN 148-1:1987

2.1. megjegyzés

31.8.1999

CEN

EN 148-2:1999

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei. 2. rész: Középpontos menetcsatlakozás

4.6.1999

EN 148-2:1987

2.1. megjegyzés

31.8.1999

CEN

EN 148-3:1999

Légzésvédők. A légzéscsatlakozók menetei. 3. rész: M 45×3-as csatlakozás

4.6.1999

EN 148-3:1992

2.1. megjegyzés

31.8.1999

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Légzésvédők. Részecskeszűrő félálarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

6.5.2010

EN 149:2001

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 166:2001

Személyi szemvédő eszközök. Követelmények

10.8.2002

EN 166:1995

2.1. megjegyzés

10.8.2002

CEN

EN 167:2001

Személyi szemvédő eszközök. Optikai vizsgálati módszerek

10.8.2002

EN 167:1995

2.1. megjegyzés

10.8.2002

CEN

EN 168:2001

Személyi szemvédő eszközök. Nem optikai vizsgálati módszerek

10.8.2002

EN 168:1995

2.1. megjegyzés

10.8.2002

CEN

EN 169:2002

Személyi szemvédő eszközök. Szűrők hegesztéshez és rokon eljárásokhoz. Áteresztési követelmények és ajánlott használat

28.8.2003

EN 169:1992

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 170:2002

Személyi szemvédő eszközök. Ultraibolya-szűrők. Áteresztési követelmények és ajánlott felhasználás

28.8.2003

EN 170:1992

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 171:2002

Személyi szemvédő eszközök. Infravörösszűrők. Áteresztési követelmények és kiválasztási elvek

10.4.2003

EN 171:1992

2.1. megjegyzés

10.4.2003

CEN

EN 172:1994

Személyi szemvédő eszközök. Napfényszűrők ipari használatra

15.5.1996

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002

3. megjegyzés

10.8.2002

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000

3. megjegyzés

31.10.2000

CEN

EN 174:2001

Személyi szemvédő eszközök. Síszemüvegek lesiklóknak

21.12.2001

EN 174:1996

2.1. megjegyzés

21.12.2001

CEN

EN 175:1997

Személyi védőeszközök. Szem- és arcvédő eszközök hegesztéshez és hasonló eljárásokhoz

19.2.1998

 

 

CEN

EN 207:2017

Személyi szemvédő eszközök. Szűrők és szemvédők lézersugárzás ellen

13.10.2017

EN 207:2009

2.1. megjegyzés

30.10.2017

CEN

EN 208:2009

Személyi szemvédő eszközök. Szemvédők lézerek és lézerrendszerek beállítási munkáihoz (lézerbeállítási szemvédők)

6.5.2010

EN 208:1998

2.1. megjegyzés

30.6.2010

CEN

EN 250:2014

Légzésvédő készülékek. Hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős búvárkészülékek. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

12.12.2014

EN 250:2000

2.1. megjegyzés

31.12.2014

CEN

EN 269:1994

Légzésvédők. Friss levegős légzésvédő készülékek motoros működtetésű fúvókával és beépített kámzsával. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

16.12.1994

 

 

CEN

EN 342:2017

Védőruházat. Ruhaegyüttesek és ruhadarabok hideg elleni védelemhez

Ez az első közzététel

EN 342:2004

2.1. megjegyzés

31.5.2018

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Védőruházat. Védelem eső ellen

8.3.2008

EN 343:2003

2.1. megjegyzés

8.3.2008

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Védőruházat. Vizsgálati módszer: az anyagok viselkedésének meghatározása megolvadt fém kismértékű kifröccsenésekor

23.12.1993

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Hallásvédők. Általános követelmények. 1. rész: Fültokok

28.8.2003

EN 352-1:1993

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 352-2:2002

Hallásvédők. Általános követelmények. 2. rész: Füldugók

28.8.2003

EN 352-2:1993

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 352-3:2002

Hallásvédők. Általános követelmények. 3. rész: Ipari védősisakra szerelt fültokok

28.8.2003

EN 352-3:1996

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 352-4:2001

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 4. rész: Zajszinttől függő fültokok

10.8.2002

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006

3. megjegyzés

30.4.2006

CEN

EN 352-5:2002

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálat. 5. rész: Aktív zajcsökkentésű fültokok

28.8.2003

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010

3. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 352-6:2002

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 6. rész: Fültokok villamos hangbemenettel

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 7. rész: Szintfüggő csillapítású füldugók

28.8.2003

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Hallásvédők. Biztonsági követelmények és vizsgálatok. 8. rész: Szórakoztató célú audiofültokok

28.1.2009

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Leesés elleni személyi védőeszközök. Vezetett típusú lezuhanásgátló eszközök, beleértve a rögzített vezetéket. 1. rész: Vezetett típusú lezuhanásgátló eszközök, beleértve a merev rögzített vezetéket

Ez az első közzététel

EN 353-1:2014

2.1. megjegyzés

30.6.2018

CEN

EN 353-2:2002

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. 2. rész: Hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott, vezérelt típusú lezuhanásgátlók

28.8.2003

EN 353-2:1992

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 354:2010

Személyi védőeszköz lezuhanás ellen. Rögzítőkötelek

9.7.2011

EN 354:2002

2.1. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN 355:2002

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Energiaelnyelők

28.8.2003

EN 355:1992

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 358:1999

Személyi védőeszközök munkahelyzetekhez és magasból való lezuhanás megelőzésére. Övek a munkahelyzet beállítására, fékezésre és rögzítésre

21.12.2001

EN 358:1992

2.1. megjegyzés

21.12.2001

CEN

EN 360:2002

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Visszahúzható típusú lezuhanásgátlók

28.8.2003

EN 360:1992

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 361:2002

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Teljes testhevederzet

28.8.2003

EN 361:1992

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 362:2004

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Csatlakozók

6.10.2005

EN 362:1992

2.1. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN 363:2008

Személy lezuhanását megelőző eszköz. Személy lezuhanását megelőző rendszerek

20.6.2008

EN 363:2002

2.1. megjegyzés

31.8.2008

CEN

EN 364:1992

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. Vizsgálati módszerek

23.12.1993

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Személyi védőeszköz magasból való lezuhanás megelőzésére. A használatra, a karbantartásra, az időszakos vizsgálatra, a javításra, a megjelölésre és a csomagolásra vonatkozó általános követelmények

6.10.2005

EN 365:1992

2.1. megjegyzés

6.10.2005

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 1. rész: A kémiai kockázatok terminológiája és teljesítménykövetelményei (ISO 374-1:2016)

12.4.2017

EN 374-1:2003

2.1. megjegyzés

31.5.2017

CEN

EN 374-2:2003

Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 2. rész: A behatolási ellenállás meghatározása

6.10.2005

EN 374-2:1994

2.1. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN 374-3:2003

Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 3. rész: A vegyszerek átbocsátásával szembeni ellenállás meghatározása

6.10.2005

EN 374-3:1994

2.1. megjegyzés

6.10.2005

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Védőkesztyűk vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 4. rész: A vegyszerekkel szembeni degradációs ellenállás meghatározása

11.4.2014

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Védőkesztyűk veszélyes vegyszerek és mikroorganizmusok ellen. 5. rész: A mikroorganizmus-kockázatok terminológiája és teljesítménykövetelményei (ISO 374-5:2016)

12.4.2017

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Személyi szemvédő eszközök. Önműködő hegesztőszűrők

6.5.2010

EN 379:2003

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 381-1:1993

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 1. rész: Próbapad a láncfűrészvágással szembeni ellenállás vizsgálatához

23.12.1993

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 2. rész: Lábvédők vizsgálati módszerei

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 3. rész: Lábbelik vizsgálati módszerei

10.10.1996

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 4. rész: Láncfűrészkezelők védőkesztyűinek vizsgálati módszerei

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 5. rész: Lábvédők követelményei

12.1.1996

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 7. rész: Láncfűrészkezelők védőkesztyűinek vizsgálati követelményei

16.3.2000

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 8. rész: Láncfűrész elleni lábszárvédők vizsgálati módszerei

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 9. rész: Láncfűrész elleni lábszárvédők követelményei

18.10.1997

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 10. rész: Felsőtestvédők vizsgálati módszere

28.8.2003

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Védőruházat kézi láncfűrészek használói részére. 11. rész: Felsőtestvédők követelményei

28.8.2003

 

 

CEN

EN 388:2016

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

12.4.2017

EN 388:2003

2.1. megjegyzés

31.5.2017

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Ipari védősisakok

20.12.2012

EN 397:2012

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 402:2003

Légzésvédők. Tüdőautomata vezérlésű, hordozható, nyitott rendszerű, sűrített levegős légzésvédő készülékek meneküléshez, teljes álarccal vagy szájcsutorakészlettel. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

21.2.2004

EN 402:1993

2.1. megjegyzés

21.2.2004

CEN

EN 403:2004

Menekülő légzésvédő készülékek. Kámzsás, szűrős önmentő készülékek tűzből való menekülésre. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

6.10.2005

EN 403:1993

2.1. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN 404:2005

Menekülő légzésvédő készülékek. Szájcsutorás, szűrős, önmentő készülékek szénmonoxidból való menekülésre

6.10.2005

EN 404:1993

2.1. megjegyzés

2.12.2005

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Légzésvédők. Szelepes, szűrő félálarcok gázok vagy gázok és részecskék elleni védelemre. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

6.5.2010

EN 405:2001

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 407:2004

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen védő kesztyűk

6.10.2005

EN 407:1994

2.1. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

6.5.2010

EN 420:2003

2.1. megjegyzés

31.5.2010

CEN

EN 421:2010

Védőkesztyűk ionizáló sugárzás és radioaktív szennyezés ellen

9.7.2011

EN 421:1994

2.1. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN 443:2008

Védősisakok épületekben és más szerkezetekben végzett tűzoltáshoz

20.6.2008

EN 443:1997

2.1. megjegyzés

31.8.2008

CEN

EN 458:2004

Hallásvédők. Ajánlások a kiválasztáshoz, a használathoz, a gondozáshoz és a karbantartáshoz. Útmutató dokumentum

6.10.2005

EN 458:1993

2.1. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN 464:1994

A folyékony és a gáznemű vegyszerek – beleértve az aeroszolokat és a szilárd részecskéket – ellen védő ruházat. Vizsgálati módszer: a gázzáró öltözetek tömörségének meghatározása (belső nyomásos vizsgálat)

16.12.1994

 

 

CEN

EN 469:2005

Tűzoltók védőruházatok. A tűzoltás védőruházatának teljesítménykövetelményei

19.4.2006

EN 469:1995

2.1. megjegyzés

30.6.2006

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007

3. megjegyzés

23.11.2007

CEN

EN 510:1993

Mozgó gépalkatrészek környezetében használandó védőruhák követelményei

16.12.1994

 

 

CEN

EN 511:2006

Védõkesztyűk hideg ellen

21.12.2006

EN 511:1994

2.1. megjegyzés

21.12.2006

CEN

EN 530:2010

Védőruházati anyagok kopásállósága. Vizsgálati módszerek

9.7.2011

EN 530:1994

2.1. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN 564:2014

Hegymászó felszerelések. Segédkötél. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

11.12.2015

EN 564:2006

2.1. megjegyzés

31.1.2016

CEN

EN 565:2017

Hegymászó felszerelések. Heveder. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

15.12.2017

EN 565:2006

2.1. megjegyzés

28.2.2018

CEN

EN 566:2017

Hegymászó felszerelések. Kötél- és hevedergyűrűk. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

13.10.2017

EN 566:2006

2.1. megjegyzés

30.10.2017

CEN

EN 567:2013

Hegymászó felszerelések. Kötélbilincsek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

28.6.2013

EN 567:1997

2.1. megjegyzés

30.9.2013

CEN

EN 568:2015

Hegymászó felszerelések. Jégbiztosítók. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

9.9.2016

EN 568:2007

2.1. megjegyzés

9.9.2016

CEN

EN 569:2007

Hegymászó felszerelések. Szögek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

8.3.2008

EN 569:1997

2.1. megjegyzés

8.3.2008

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Védőkesztyűk tűzoltók részére

20.6.2008

EN 659:2003

2.1. megjegyzés

30.9.2008

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Személy lezuhanását megelőző eszközök. Kikötőeszközök

11.12.2015

EN 795:1996

2.1. megjegyzés

9.9.2016

Figyelmeztetés: E közlemény nem vonatkozik az alábbi felszerelésekre:

a 3.2.1., 4.4.1. és 5.3. pontokban említett A típus (egy vagy több állandó kikötési ponttal rendelkező és szerkezeti rögzítőket vagy az állványhoz való rögzítést szolgáló rögzítőelemeket igénylő kikötőeszközök);

a 3.2.3., 4.4.3. és 5.5. pontokban említett C típus (vízszintes, rugalmas rögzítőkötéllel ellátott kikötőeszközök);

a 3.2.4., 4.4.4. és 5.6. pontokban említett D típus (vízszintes, merev rögzítőkötéllel ellátott kikötőeszközök);

a fentiek bármely kombinációja.

Az A, C és D típusok tekintetében ez a közlemény nem vonatkozik a következő pontokra sem: 4.5., 5.2.2., 6., 7.; A melléklet és ZA melléklet.

Ezek szerint a fent említett felszerelések tekintetében nem vélelmezhető a 89/686/EGK irányelv rendelkezéseinek való megfelelés, mivel nem minősülnek PPE-knek.

CEN

EN 812:2012

Ütés elleni fejvédő ipari célra

20.12.2012

EN 812:1997

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 813:2008

Személyi védőeszközök lezuhanás megelőzésére. Beülőhevederek

28.1.2009

EN 813:1997

2.1. megjegyzés

28.2.2009

CEN

EN 863:1995

Védőruházat. Mechanikai tulajdonságok. Vizsgálati módszer: átlyukasztási ellenállás

15.5.1996

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Hegymászó felszerelések. Dinamikus hegymászó kötelek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

12.4.2017

EN 892:2012

2.1. megjegyzés

31.5.2017

CEN

EN 893:2010

Hegymászó felszerelések. Mászóvas. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

9.7.2011

EN 893:1999

2.1. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN 943-1:2015

Szilárd, folyékony és a gáznemű vegyszerek – beleértve a folyékony és a szilárd aeroszolokat – ellen védő ruházat. 1. rész: Szellőztetett és nem szellőztetett „gáztömör” (1. típusú) öltözetek teljesítménykövetelményei

9.9.2016

EN 943-1:2002

2.1. megjegyzés

9.9.2016

CEN

EN 943-2:2002

A folyékony és a gáznemű vegyszerek – beleértve az aeroszolokat és a szilárd részecskéket – ellen védő ruházat. 2. rész: A mentőcsapatok (ET) vegyszerek ellen védő, „gáztömör” (1. típusú) öltözeteinek teljesítménykövetelményei

10.8.2002

 

 

CEN

EN 958:2017

Hegymászó felszerelések. Energiaelnyelő rendszerek sodronyköteles (ún. „via ferrata”) mászóutakon való használatra. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

13.10.2017

EN 958:2006+A1:2010

2.1. megjegyzés

13.10.2017

CEN

EN 960:2006

Fejformák védősisakok vizsgálatához

21.12.2006

EN 960:1994

2.1. megjegyzés

31.12.2006

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Sisakok légi sportokhoz

20.12.2012

EN 966:2012

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 1073-1:1998

Védőruházat radioaktív szennyeződés ellen. 1. rész: Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni, szellőztetett védőruházat követelményei és vizsgálati módszerei

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Védőruházat radioaktív szennyeződés ellen. 2. rész: Szemcsés radioaktív szennyeződés elleni, nem szellőztetett védőruházat követelményei és vizsgálati módszerei

28.8.2003

 

 

CEN

EN 1077:2007

Fejvédők alpesi sízők és hódeszkások részére

8.3.2008

EN 1077:1996

2.1. megjegyzés

8.3.2008

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Fejvédők kerékpárosok, gördeszkások és görkorcsolyázók részére

20.12.2012

EN 1078:2012

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 1080:2013

Ütés elleni védősisakok fiatal gyerekek részére

28.6.2013

EN 1080:1997

2.1. megjegyzés

31.8.2013

CEN

EN 1082-1:1996

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő kesztyűk és karvédők. 1. rész: Páncélsodrony kesztyűk és karvédők

14.6.1997

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő kesztyűk és karvédők. 2. rész: Páncélsodronytól eltérő anyagból készült kesztyűk és karvédők

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő kesztyűk és karvédők. 3. rész: Ejtve végzett átvágásvizsgálat kelméhez, készbőrhöz és más anyagokhoz

21.12.2001

 

 

CEN

EN 1146:2005

Légzésvédők. Sűrített levegős, nyitott rendszerű légzésvédő készülék kámzsával, meneküléshez. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

19.4.2006

EN 1146:1997

2.1. megjegyzés

30.4.2006

CEN

EN 1149-1:2006

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 1. rész: A fajlagos felületi ellenállás mérési módszere

21.12.2006

EN 1149-1:1995

2.1. megjegyzés

31.12.2006

CEN

EN 1149-2:1997

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 2. rész: Az anyagon keresztüli villamos ellenállás (átmeneti ellenállás) mérésének vizsgálati módszere

19.2.1998

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 3. rész: A töltéscsillapodás mérésének vizsgálati módszerei

6.10.2005

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Védőruházat. Elektrosztatikus tulajdonságok. 5. rész: Anyagteljesítmény és kialakítási követelmények

20.6.2008

 

 

CEN

EN 1150:1999

Védőruházat. Jó láthatóságot biztosító ruházat nem szakmai használatra. Vizsgálati módszerek és követelmények

4.6.1999

 

 

CEN

EN 1385:2012

Fejvédők kajakozók és sekély vízi sportolók részére

20.12.2012

EN 1385:1997

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 1486:2007

Védõruházat tűzoltók részére. Különleges tűzoltáshoz használt hõvisszaverõ ruházat követelményei és vizsgálati módszerei

8.3.2008

EN 1486:1996

2.1. megjegyzés

30.4.2008

CEN

EN 1497:2007

Személyi védőeszköz lezuhanás megelőzésére. Mentőhevederzet

8.3.2008

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Motorkerékpárosok védőruházata mechanikai ütközés ellen. Motorkerékpárosok végtagcsatlakozásának ütközésvédői. Követelmények és vizsgálati módszerek

13.3.2013

EN 1621-1:1997

2.1. megjegyzés

30.6.2013

CEN

EN 1621-2:2014

Motorkerékpárosok védőruházata mechanikai ütközés ellen. 2. rész: Motorkerékpárosok hátvédői. Követelmények és vizsgálati módszerek

12.12.2014

EN 1621-2:2003

2.1. megjegyzés

31.12.2014

CEN

EN 1731:2006

Személyi szemvédő eszközök. Hálós szem- és arcvédők

23.11.2007

EN 1731:1997

2.1. megjegyzés

23.11.2007

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Merülési tartozékok. Felfújható kiegyenlítőmellény. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek

9.9.2016

EN 1809:2014

2.1. megjegyzés

30.9.2016

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Légzésvédők. Belégzőszelep nélküli és leszerelhető szűrős félálarcok gázok vagy gázok és részecskék, vagy csak részecskék elleni védelemre. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

6.5.2010

EN 1827:1999

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 1868:1997

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Egyenértékű szakkifejezések listája

18.10.1997

 

 

CEN

EN 1891:1998

Személyi védőeszközök magasból való lezuhanás megelőzésére. Kis nyúlású védőköpennyel ellátott kötél

6.11.1998

 

 

CEN

EN 1938:2010

Személyi szemvédő eszközök. Védőszemüvegek motorkerékpárosok és mopedvezetők részére

9.7.2011

EN 1938:1998

2.1. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akusztika. Hallásvédők. 2. rész: Hallásvédők viselésekor az effektív A-hangnyomásszint becslése (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akusztika. Hallásvédők. 3. rész: Akusztikai vizsgálókészülék használata a beiktatási csillapítás mérése, a fültok típusú hallásvédők esetén (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008

EN 24869-3:1993

2.1. megjegyzés

8.3.2008

CEN

EN ISO 6529:2001

Védőruházat. Védelem vegyszerek ellen. A védőruházati anyagok folyadékok és gázok átbocsátásával szembeni ellenállásának meghatározása (ISO 6529:2001)

6.10.2005

EN 369:1993

2.1. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN ISO 6530:2005

Védőruházat. Védelem folyékony vegyszerek ellen. Az anyagok folyadékbehatolással szembeni ellenállásának vizsgálati módszere (ISO 6530:2005)

6.10.2005

EN 368:1992

2.1. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN ISO 6942:2002

Védőruházat. Hő és tűz elleni védelem. Vizsgálati módszer: sugárzó hőforrásnak kitett anyagok és anyag-összeállítások értékelése (ISO 6942:2002)

28.8.2003

EN 366:1993

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN ISO 9151:2016

Hő és láng ellen védő ruházat. A láng általi hőátadás meghatározása (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017

EN 367:1992

2.1. megjegyzés

30.6.2017

CEN

EN ISO 9185:2007

Védőruházat. Anyagok ellenállásának értékelése a megolvadt fém kifröccsenésével szemben (ISO 9185:2007)

8.3.2008

EN 373:1993

2.1. megjegyzés

8.3.2008

CEN

EN ISO 10256:2003

Fej- és arcvédők jégkorongozók részére (ISO 10256:2003)

6.10.2005

EN 967:1996

2.1. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN ISO 10819:2013

Mechanikai rezgés és lökés. Kéz-kar rezgés. A rezgésátvitel mérése és értékelése a védőkesztyű tenyérrészén (ISO 10819:2013)

13.12.2013

EN ISO 10819:1996

2.1. megjegyzés

13.12.2013

CEN

EN ISO 10862:2009

Kishajók. A trapéz kiülőheveder gyors kioldó rendszere (ISO 10862:2009)

6.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Hegesztéshez és rokon eljárásokhoz használatos védőruházat (ISO 11611:2015)

11.12.2015

EN ISO 11611:2007

2.1. megjegyzés

31.1.2016

CEN

EN ISO 11612:2015

Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények (ISO 11612:2015)

11.12.2015

EN ISO 11612:2008

2.1. megjegyzés

31.1.2016

CEN

EN 12021:2014

Légzésvédő készülékek. Sűrített gázok légzésvédő készülékekhez

12.12.2014

 

 

CEN

EN 12083:1998

Légzésvédők. Szűrő légzőtömlővel (nem légzéscsatlakozóra rögzített szűrővel). Részecskeszűrők, gázszűrők és kombinált szűrők. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

4.7.2000

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Ruházat hő és láng elleni védelemhez. A kontakthőátvitel meghatározása védőruházaton vagy annak összetevő anyagain. 1. rész: Fűtőhengerek által előállított kontakthő (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016

EN 702:1994

2.1. megjegyzés

9.9.2016

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Ruházat hő és láng elleni védelemhez. A kontakthőátvitel meghatározása védőruházaton vagy annak összetevő anyagain. 2. rész: Leeső kis hengerek által előállított kontakthőt használó vizsgálati módszer (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008

 

 

CEN

EN 12270:2013

Hegymászó felszerelések. Ékek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

11.4.2014

EN 12270:1998

2.1. megjegyzés

31.5.2014

CEN

EN 12275:2013

Hegymászó felszerelések. Karabinerek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

13.12.2013

EN 12275:1998

2.1. megjegyzés

13.12.2013

CEN

EN 12276:2013

Hegymászó felszerelések. Állítható ékek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

11.4.2014

EN 12276:1998

2.1. megjegyzés

31.5.2014

CEN

EN 12277:2015

Hegymászó felszerelések. Biztonsági testhevederzetek. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

12.4.2017

EN 12277:2007

2.1. megjegyzés

31.5.2017

CEN

EN 12278:2007

Hegymászó felszerelések. Kötélcsigák. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

23.11.2007

EN 12278:1998

2.1. megjegyzés

30.11.2007

CEN

EN ISO 12311:2013

Személyi védőeszköz – Napszemüvegek és hasonló szemészeti eszközök vizsgálati módszerei (ISO 12311:2013, Corrected version 2014-08-15)

13.12.2013

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Szem- és arcvédelem. Napszemüvegek és hasonló szemvédők. 1. rész: Általános használatú napszemüvegek (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013

EN 1836:2005+A1:2007

2.3. megjegyzés

28.2.2015

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

15.12.2017

3. megjegyzés

15.12.2017

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Szem- és arcvédelem. Napszemüvegek és hasonló szemvédők. 2. rész: Szűrők a nap közvetlen megfigyelésére (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Kishajók. Fedélzeti biztonsági hevederzet és biztonsági kötél. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 12401:2009)

6.5.2010

EN 1095:1998

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Egyéni lebegtető eszközök. 2. rész: Mentőmellények, 275-ös teljesítményszint. Biztonsági követelmények (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006

EN 399:1993

2.1. megjegyzés

31.3.2007

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011

3. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Egyéni lebegtető eszközök. 3. rész: Mentőmellények, 150-es teljesítményszint. Biztonsági követelmények (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006

EN 396:1993

2.1. megjegyzés

31.3.2007

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011

3. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Egyéni lebegtető eszközök. 4. rész: Mentőmellények, 100-as teljesímtényszint. Biztonsági követelmények (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006

EN 395:1993

2.1. megjegyzés

31.3.2007

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011

3. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Egyéni lebegtető eszközök. 5. rész: Úszássegítő eszközök (50-es szint). Biztonsági követelmények (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006

EN 393:1993

2.1. megjegyzés

31.3.2007

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011

3. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Személyi lebegtető eszközök. 6. rész: Különleges célú mentőmellények és úszássegítő eszközök. Biztonsági követelmények és kiegészítő vizsgálati módszerek (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011

3. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Egyéni lebegtető eszközök. 8. rész: Kiegészítők. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006

EN 394:1993

2.1. megjegyzés

31.8.2006

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011

3. megjegyzés

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Egyéni lebegtető eszközök. 9. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011

3. megjegyzés

11.11.2011

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Személyi lebegtető eszközök. 10. rész: A személyi lebegtető eszközök és más hasonló eszközök kiválasztása és alkalmazása (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006

 

 

CEN

EN 12477:2001

Hegesztők védőkesztyűi

10.8.2002

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005

3. megjegyzés

31.12.2005

CEN

EN 12492:2012

Hegymászó felszerelések. Hegymászósisak. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

20.12.2012

EN 12492:2000

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 12628:1999

Merülési tartozékok. Kombinált felfújható és menekülési eszközök. Funkcionális és biztonsági követelmények, vizsgálati módszerek

4.7.2000

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Személyi zuhanásgátló eszköz. Hozzáférési kötélrendszerek. Kötélbeállító készülékek

21.12.2006

 

 

CEN

EN 12941:1998

Légzésvédők. Rásegítéses, szűrési típusú légzésvédő készülék sisakkal vagy kámzsával. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

4.6.1999

EN 146:1991

2.1. megjegyzés

4.6.1999

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005

3. megjegyzés

6.10.2005

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009

3. megjegyzés

5.6.2009

CEN

EN 12942:1998

Légzésvédők. Rásegítéses, szűrési típusú légzésvédő készülék teljes, fél- vagy negyedálarccal. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

4.6.1999

EN 147:1991

2.1. megjegyzés

4.6.1999

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003

3. megjegyzés

28.8.2003

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009

3. megjegyzés

5.6.2009

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyékony vegyszerek ellen korlátozott védelmet nyújtó, vegyszerek elleni védőruházat teljesítménykövetelményei (6. típusú és PB [6] típusú eszköz)

6.5.2010

EN 13034:2005

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 13061:2009

Védőruházat. Labdarúgók sípcsontvédői. Követelmények és vizsgálati módszerek

6.5.2010

EN 13061:2001

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 13087-1:2000

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Vizsgálati körülmények és kondicionálás

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002

3. megjegyzés

10.8.2002

CEN

EN 13087-2:2012

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Ütéscsillapítás

20.12.2012

EN 13087-2:2000

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 13087-3:2000

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 3. rész: Áthatolás-ellenállás

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002

3. megjegyzés

10.8.2002

CEN

EN 13087-4:2012

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 4. rész: A rögzítő rendszer hatékonysága

20.12.2012

EN 13087-4:2000

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 13087-5:2012

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 5. rész: A rögzítő rendszer szilárdsága

20.12.2012

EN 13087-5:2000

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 13087-6:2012

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 6. rész: Látótér

20.12.2012

EN 13087-6:2000

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 13087-7:2000

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 7. rész: Gyúlékonysági ellenállás

10.8.2002

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002

3. megjegyzés

10.8.2002

CEN

EN 13087-8:2000

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 8. rész: Villamos tulajdonságok

21.12.2001

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005

3. megjegyzés

6.10.2005

CEN

EN 13087-10:2012

Védősisakok. Vizsgálati módszerek. 10. rész: Hősugárzással szembeni ellenállás

20.12.2012

EN 13087-10:2000

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 13089:2011

Hegymászó felszerelések. Jeges felületeken használható eszközök. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

9.7.2011

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Felszínen tartó segédeszközök úszástanításhoz. 1. rész: Felszínen tartó, testen viselt segédeszközök biztonsági követelményei és vizsgálati módszerei

5.6.2009

EN 13138-1:2003

2.1. megjegyzés

5.6.2009

CEN

EN 13158:2009

Védőruházat. Védőkabátok, test- és vállvédők lovagláshoz: műlovasoknak és azoknak, akik lovakkal dolgoznak, valamint fogathajtóknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

6.5.2010

EN 13158:2000

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 13178:2000

Személyi szemvédő eszközök. Szemvédő eszközök motoros szánok használói részére

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 1. rész: Az alászívás és a teljes alászívás meghatározása

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 2. rész: Gyakorlati teljesítményvizsgálatok

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 3. rész: A légzési ellenállás meghatározása

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 4. rész: Gyúlékonysági vizsgálatok

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 5. rész: Klímafeltételek

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 6. rész: A belégzési levegő szén-dioxid-tartalmának meghatározása

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 7. rész: Részecskeszűrő áthatolásának meghatározása

20.6.2008

EN 13274-7:2002

2.1. megjegyzés

31.7.2008

CEN

EN 13274-8:2002

Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 8. rész: A dolomitpor-telítődés meghatározása

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Védőeszköz küzdősportokhoz. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Védőeszköz küzdősportokhoz. 2. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek lábfejvédőkhöz, sípcsontvédőkhöz és alsókarvédőkhöz

24.2.2001

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Védőeszköz küzdősportokhoz. 3. rész: Törzsvédők kiegészítő követelményei és vizsgálati módszerei

11.4.2014

EN 13277-3:2000

2.1. megjegyzés

30.6.2014

CEN

EN 13277-4:2001

Védőeszköz kűzdősportokhoz. 4. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek fejvédőkhöz

10.8.2002

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007

3. megjegyzés

31.12.2007

CEN

EN 13277-5:2002

Védőeszköz küzdősportokhoz. 5. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek nemiszerv-védőkhöz és altestvédőkhöz

10.8.2002

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Védőeszköz küzdősportokhoz. 6. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek női mellvédőkhöz

21.2.2004

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Védőeszköz küzdősportokhoz. 7. rész: Kiegészítő követelmények és vizsgálati módszerek kéz- és lábfejvédőkhöz

6.5.2010

 

 

CEN

EN 13277-8:2017

Védőeszköz küzdősportokhoz. 8. rész: Karate arcvédők kiegészítő követelményei és vizsgálati módszerei

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Személyi védőeszközök. Lábbeli. A csúszási ellenállás vizsgálati módszere (ISO 13287:2012)

13.3.2013

EN ISO 13287:2007

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 13356:2001

Nem szakmai használatú, láthatóságot biztosító kiegészítők. Vizsgálati módszerek és követelmények

21.12.2001

 

 

CEN

EN 13484:2012

Sisakok szánkót használók részére

20.12.2012

EN 13484:2001

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Védőruházat. Hő és láng elleni védelem. 1. rész: Vizsgálati módszer komplett öltözékre. Az átvitt energia mérése műszeres tanbábu felhasználásával (ISO 13506-1:2017)

15.12.2017

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Védőruházat. Kéz-, kar-, mellkas-, altest-, láb-, lábfej- és nemiszerv-védők gyeplabdakapusoknak és sípcsontvédők gyeplabdajátékosoknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

23.11.2007

EN 13546:2002

2.1. megjegyzés

31.12.2007

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Védőruházat. Kéz-, kar-, mellkas-, altest-, láb-, nemiszerv- és arcvédők vívóknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

23.11.2007

EN 13567:2002

2.1. megjegyzés

31.12.2007

CEN

EN 13594:2015

Védőkesztyűk hivatásos motorkerékpárosoknak. Követelmények és vizsgálati módszerek

11.12.2015

EN 13594:2002

2.1. megjegyzés

31.8.2017

CEN

EN 13595-1:2002

Védőruházat hivatásos motorkerékpárosoknak. Kabátok, nadrágok és egy- vagy többrészes ruhák. 1. rész: Általános követelmények

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Védőruházat hivatásos motorkerékpárosoknak. Kabátok, nadrágok és egy- vagy többrészes ruhák. 2. rész: Ütközési súrlódással szembeni ellenállás meghatározása

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Védőruházat hivatásos motorkerékpárosoknak. Kabátok, nadrágok és egy- vagy többrészes ruhák. 3. rész: A repesztőszilárdság meghatározásának vizsgálati módszere

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Védőruházat hivatásos motorkerékpárosoknak. Kabátok, nadrágok és egy- vagy többrészes ruhák. 4. rész: Az ejtveátvágási ellenállás meghatározásának vizsgálati módszere

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13634:2017

Védőlábbeli motorkerékpárosok részére. Követelmények és vizsgálati módszerek

Ez az első közzététel

EN 13634:2010

2.1. megjegyzés

30.6.2018

CEN

EN ISO 13688:2013

Védőruházat. Általános követelmények (ISO 13688:2013)

13.12.2013

EN 340:2003

2.1. megjegyzés

31.1.2014

CEN

EN 13781:2012

Védősisakok motoros szánok és bobok vezetői és utasai részére

20.12.2012

EN 13781:2001

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 13794:2002

Légzésvédők. Hordozható, zárt rendszerű menekülőkészülék. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

28.8.2003

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 13819-1:2002

Hallásvédők. Vizsgálatok. 1. rész: Fizikai vizsgálati módszerek

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Hallásvédők. Vizsgálatok. 2. rész: Akusztikai vizsgálati módszerek

28.8.2003

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Vegyszerek ellen védő lábbeli. 1. rész: Terminológia és vizsgálati módszerek

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Vegyszerek ellen védő lábbeli. 2. rész: Vegyszerekkel szemben laboratóriumi feltételek mellett ellenálló lábbeli követelményei

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Vegyszerek ellen védő lábbeli. 3. rész: Vegyszerekkel szemben laboratóriumi feltételek mellett nagymértékben ellenálló lábbeli követelményei

21.12.2006

 

 

CEN

EN 13911:2017

Védőruházat tűzoltók részére. A tűzoltók kámzsáinak követelményei és vizsgálati módszerei

15.12.2017

EN 13911:2004

2.1. megjegyzés

28.2.2018

CEN

EN 13921:2007

Személyi védőeszközök. Ergonómiai alapelvek

23.11.2007

 

 

CEN

EN 13949:2003

Légzőkészülékek. Hordozható, nyitott rendszerű búvárkészülék sűrített nitroxszal és oxigénnel való használatra. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

21.2.2004

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Szilárd részecskék ellen használt védőruházat. 1. rész: A levegőben lebegő szilárd részecskék ellen az egész testet védő, vegyszerek elleni védőruházat (5. típusú ruházat) teljesítménykövetelményei (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011

3. megjegyzés

9.7.2011

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Szilárd részecskék ellen használt védőruházat. 2. rész: A finomrészecske-aeroszolok ruhákba való beszivárgásának meghatározási módszere (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Védőruházat. Mechanikai jellemzők. Vizsgálati módszer az anyagok átlyukasztással és dinamikus továbbszakítással szembeni ellenállásának meghatározására (ISO 13995:2000)

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Védőruházat. Mechanikai jellemzők. Éles tárgyakkal való vágással szembeni ellenállás meghatározása (ISO 13997:1999)

4.7.2000

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Védőruházat. Kézi kések vágásai és szúrásai ellen védő kötények, nadrágok és mellények (ISO 13998:2003)

28.8.2003

EN 412:1993

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN 14021:2003

Kő elleni pajzsok terepmotorozáshoz, amelyek alkalmasak a motoros védelmére a kövek és törmelékek ellen. Követelmények és vizsgálati módszerek

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Nagy védőképességű ipari védősisakok

20.12.2012

EN 14052:2012

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 14058:2017

Védőruházat. Hideg környezet ellen védő ruhadarabok

Ez az első közzététel

EN 14058:2004

2.1. megjegyzés

31.5.2018

CEN

EN ISO 14116:2015

Védőruházat. Hő és láng elleni védelem. Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyag-összeállítások és ruházat (ISO 14116:2015)

11.12.2015

EN ISO 14116:2008

2.1. megjegyzés

31.1.2016

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Védőruházat. Csukló-, tenyér-, térd- és könyökvédők görkorcsolya-sporteszközök használói részre. Követelmények és vizsgálati módszerek

23.11.2007

EN 14120:2003

2.1. megjegyzés

31.12.2007

CEN

EN 14126:2003

Védőruházat. Fertőző szerek ellen védő ruházat teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei

6.10.2005

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Légzőkészülékek. Hordozható, regeneratív búvárkészülékek

13.12.2013

EN 14143:2003

2.1. megjegyzés

31.1.2014

CEN

EN 14225-1:2017

Búvárruhák. 1. rész: Nedves ruhák. Követelmények és vizsgálati módszerek

Ez az első közzététel

EN 14225-1:2005

2.1. megjegyzés

30.6.2018

CEN

EN 14225-2:2017

Búvárruhák. 2. rész: Száraz ruhák. Követelmények és vizsgálati módszerek

Ez az első közzététel

EN 14225-2:2005

2.1. megjegyzés

30.6.2018

CEN

EN 14225-3:2017

Búvárruhák. 3. rész: Aktívan melegített vagy hűtött ruhák (rendszerek). Követelmények és vizsgálati módszerek

Ez az első közzététel

EN 14225-3:2005

2.1. megjegyzés

30.6.2018

CEN

EN 14225-4:2005

Búvárruhák. 4. rész: Egy atmoszférás ruhák (ADS). Emberi tényező követelmények és vizsgálati módszerek

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14325:2004

Védőruházat vegyszerek ellen. Vizsgálati módszerek és a vegyszerek ellen védő ruházati anyagok, a varratok, az oldható és nem oldható kapcsolatok teljesítményosztályba sorolása

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14328:2005

Védőruházat. Motoros kések vágásai ellen védő kesztyűk és karvédők. Követelmények és vizsgálati módszerek

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14360:2004

Védőruházat eső ellen. Kész ruhadarabok vizsgálati módszere. Nagy energiájú esőcseppek hatása

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Légzésvédők. Gázszűrő(k) és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, megjelölés

20.6.2008

EN 14387:2004

2.1. megjegyzés

31.7.2008

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Személyi védőeszköz. Térdvédők térdelő helyzetben végzett munkához

6.5.2010

EN 14404:2004

2.1. megjegyzés

31.7.2010

CEN

EN 14435:2004

Légzésvédők. Nyomólevegős, nyitott rendszerű légzésvédő készülék félálarccal, csak túlnyomással való használatra. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

6.10.2005

 

 

CEN

EN 14458:2004

Személyi szemvédő eszközök. Tűzoltó-, mentő- és vészhelyzeti szolgálatok által tűzoltó- és nagy teljesítményű ipari védősisakokkal együtt használt arcvédők és álarcok

6.10.2005

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Védőruházat autóversenyzők részére. Hő és láng elleni védelem. Teljesítmény-követelmények és vizsgálati módszerek (ISO 14460:1999)

16.3.2000

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002

3. megjegyzés

30.9.2002

CEN

EN 14529:2005

Légzésvédők. Túlnyomásos tüdőautomata befogadására tervezett, sűrített levegős, nyitott rendszerű légzésvédő készülék félálarccal, csak menekülési célra

19.4.2006

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő készülék tüdőautomatával. 1. rész: Készülék teljes álarccal. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

6.10.2005

EN 139:1994

2.1. megjegyzés

2.12.2005

CEN

EN 14593-2:2005

Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő készülék tüdőautomatával. 2. rész: Készülék túlnyomásos félálarccal. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

6.10.2005

EN 139:1994

2.1. megjegyzés

2.12.2005

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Légzésvédők. Állandó adagolású nyomólevegős légzésvédő készülék. Követelmények, vizsgálat, megjelölés

6.10.2005

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

2.1. megjegyzés

2.12.2005

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Védőruházat folyékony vegyszerek ellen. Folyadékzáró (3. típus) vagy permetzáró (4. típus) kapcsolatokat tartalmazó ruházat teljesítménykövetelményei, beleértve a csak testrészeket védő darabokat (PB [3] és PB [4] típusok)

6.5.2010

EN 14605:2005

2.1. megjegyzés

6.5.2010

CEN

EN 14786:2006

Védőruházat. A permetizált folyékony vegyszerek, emulziók és diszperziók behatolásával szembeni ellenállás meghatározása. Porlasztós vizsgálat

21.12.2006

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Védőruházat szemcsés csiszolóanyagokat használó szemcseszórási műveletekhez (ISO 14877:2002)

28.8.2003

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Védőruházat. Hő és láng elleni védelem. A korlátozott lángterjedés vizsgálati módszere (ISO 15025:2000)

28.8.2003

EN 532:1994

2.1. megjegyzés

28.8.2003

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Merülőruhák. 1. rész: Állandóan viselt ruhák, követelmények, beleértve a biztonságot (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-1:2002

2.1. megjegyzés

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Merülőruhák. 2. rész: Menekülőruhák, követelmények, beleértve a biztonságot (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-2:2002

2.1. megjegyzés

31.5.2013

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Merülőruhák. 3. rész: Vizsgálati módszerek (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013

EN ISO 15027-3:2002

2.1. megjegyzés

31.5.2013

CEN

EN 15090:2012

Tűzoltólábbeli

20.12.2012

EN 15090:2006

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN 15151-1:2012

Hegymászó felszerelések. Fékező eszközök. 1. rész: Kézi biztosítású fékező eszközök, biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

20.12.2012

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Légzőkészülékek. Nyitott rendszerű, köldökzsinóron át táplált, sűrített gázos búvárkészülék. 1. rész: Tüdőautomatával vezérelt készülék

20.6.2008

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Légzőkészülékek. Nyitott rendszerű, köldökzsinóron át táplált, sűrített gázos búvárkészülék. 2. rész: Szabad áramlású készülék

6.5.2010

 

 

CEN

EN 15613:2008

Térd- és könyökvédők teremsportokhoz. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

5.6.2009

 

 

CEN

EN 15614:2007

Védőruházat tűzoltók részére. Terepi ruházat laboratóriumi vizsgálati módszerei és teljesítménykövetelményei

23.11.2007

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Ruházat. Élettani hatások. A hőszigetelés mérése hőhatásnak kitett tanbábu segítségével (ISO 15831:2004)

6.10.2005

 

 

CEN

EN 16027:2011

Védőruházat. Védőkesztyűk labdarugókapusok részére

16.2.2012

 

 

CEN

EN 16350:2014

Védőkesztyűk. Elektrosztatikus tulajdonságok

12.12.2014

 

 

CEN

EN 16473:2014

Tűzoltó sisakok. Sisakok műszaki mentéshez

11.12.2015

 

 

CEN

EN 16689:2017

Védőruházat tűzoltók részére. A műszaki mentés védőruházatának teljesítménykövetelményei

13.10.2017

 

 

CEN

EN 16716:2017

Hegymászó felszerelések. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek

13.10.2017

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Biztonsági lábbeli láncfűrészvágással szembeni ellenállással (ISO 17249:2013)

11.4.2014

EN ISO 17249:2004

2.1. megjegyzés

30.11.2015

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Védőruházat. Vegyszerek ellen védelmet nyújtó ruházat vizsgálati módszerei. 3. rész: Folyadéksugár behatolásával szembeni ellenállás meghatározása (sugárteszt) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009

EN 463:1994

2.1. megjegyzés

28.2.2009

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Védőruházat. Vegyszerek ellen védelmet nyújtó ruházat vizsgálati módszerei. 4. rész: Folyadékpermet behatolásával szembeni ellenállás meghatározása (permetteszt) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009

EN 468:1994

2.1. megjegyzés

28.2.2009

CEN

EN ISO 19918:2017

Védőruházat. Vegyszerek elleni védelem. Kis gőznyomású vegyszerek anyagokon való halmozott átszűrődésének mérése (ISO 19918:2017)

Ez az első közzététel

 

 

CEN

EN ISO 20344:2011

Személyi védőeszköz. Lábbelivizsgálati módszerek (ISO 20344:2011)

16.2.2012

EN ISO 20344:2004

2.1. megjegyzés

30.6.2012

CEN

EN ISO 20345:2011

Személyi védőeszköz. Biztonsági lábbeli (ISO 20345:2011)

16.2.2012

EN ISO 20345:2004

2.1. megjegyzés

30.6.2013

CEN

EN ISO 20346:2014

Személyi védőeszköz. Védőlábbelik (ISO 20346:2014)

12.12.2014

EN ISO 20346:2004

2.1. megjegyzés

31.12.2014

CEN

EN ISO 20347:2012

Személyi védőeszköz. Munkalábbeli (ISO 20347:2012)

20.12.2012

EN ISO 20347:2004

2.1. megjegyzés

30.4.2013

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Személyi védőeszközök. Öntödékben és hegesztéskor előforduló kockázatok ellen védő lábbeli. 1. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek az öntödékben előforduló kockázatok elleni védelemre (ISO 20349-1:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

2.1. megjegyzés

20.4.2019

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Személyi védőeszközök. Öntödékben és hegesztéskor előforduló kockázatok ellen védő lábbeli. 2. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek a hegesztéskor és a kapcsolódó folyamatokban előforduló kockázatok elleni védelemre (ISO 20349-2:2017)

15.12.2017

EN ISO 20349:2010

2.1. megjegyzés

31.3.2018

CEN

EN ISO 20471:2013

Jó láthatóságot biztosító ruházat. Vizsgálati módszerek és követelmények (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)

28.6.2013

EN 471:2003+A1:2007

2.1. megjegyzés

30.9.2013

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017

3. megjegyzés

31.5.2017

CEN

EN 24869-1:1992

Akusztika. Hallásvédők. Szubjektív módszer a hangcsillapítás mérésére (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994

 

 

CEN

EN ISO 27065:2017

Védőruházat. Peszticideket alkalmazó és a növényvédőszerrel kezelt területre ismételten belépő munkavállalók által viselt védőruházat teljesítménykövetelményei (ISO 27065:2017)

Ez az első közzététel

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Villamosan szigetelő védőruházat kisfeszültségű berendezésekhez

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Villamosan szigetelő lábbeli kisfeszültségű villamos berendezéseken végzendő munkákhoz

16.3.2000

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű villamos berendezésekben való használatra

10.4.2003

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Feszültség alatti munkavégzés. Szerszámokra, szerkezetekre és eszközökre vonatkozó fogalommeghatározások

IEC 60743:2001

10.4.2003

EN 60743:1996

2.1. megjegyzés

1.12.2004

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011

3. megjegyzés

9.7.2011

Cenelec

EN 60895:2003

Feszültség alatti munkavégzés. Vezetőképes ruházat legfeljebb 800 kV névleges váltakozó feszültségen és (600 kV egyenfeszültségen való használatra

IEC

IEC 60895:2002 (Módosítva)

6.10.2005

EN 60895:1996

2.1. megjegyzés

1.7.2006

Cenelec

EN 60903:2003

Feszültség alatti munkavégzés. Szigetelő anyagú kesztyűk

IEC

IEC 60903:2002 (Módosítva)

6.10.2005

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

2.1. megjegyzés

1.7.2006

Cenelec

EN 60984:1992

Szigetelőanyagú karvédők feszültség alatti munkavégzéshez

IEC 60984:1990 (Módosítva)

4.6.1999

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999

3. megjegyzés

4.6.1999

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003

3. megjegyzés

6.10.2005

1. megjegyzés:

A megfelelőségre vonatkozó vélelem megszűnésének időpontja általában megegyezik az európai szabványügyi szervezet által meghatározott visszavonás időpontjával, azonban felhívjuk e szabványok használóinak a figyelmét arra, hogy bizonyos kivételes esetekben ez másképpen lehet.

2.1. megjegyzés:

Az új (vagy módosított) szabvány ugyanazzal az alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.2. megjegyzés:

Az új szabvány szélesebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

2.3. megjegyzés:

Az új szabvány szűkebb alkalmazási körrel bír, mint a helyettesített szabvány. A meghatározott időpontban a (részben) helyettesített szabvány esetében a szabvány alkalmazási körébe eső termékekre vagy szolgáltatásokra megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem. Azon termékek és szolgáltatások esetében azonban, amelyek továbbra is (a részben) helyettesített szabvány alkalmazási területéhez tartoznak, de nem tartoznak az új szabvány alkalmazási területéhez, a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőség vélelme nem változik.

3. megjegyzés:

Módosítások esetén a hivatkozott szabvány EN CCCCC:YYYY, a korábbi módosításai, amennyiben van olyan, és az újak pedig idézett módosítások. A helyettesített szabvány ennek értelmében az EN CCCCC:YYYY-ból valamint annak korábbi módosításaiból áll, de ebbe nem tartoznak az idézett módosítások. A meghatározott időpontban a helyettesített szabvány esetében megszűnik a vonatkozó uniós jogszabályok alapvető vagy egyéb követelményeinek való megfelelőségre vonatkozó vélelem.

MEGJEGYZÉS:

A szabványok hozzáférhetőségével kapcsolatos bármilyen információ az európai szabványügyi szervezeteknél vagy a nemzeti szabványügyi testületeknél kérhető, ez utóbbiak listája az 1025/2012/EU rendelet (4) 27. cikkének megfelelően kihirdetésre kerül az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A harmonizált szabványokat az európai szabványügyi szervezetek angol nyelven fogadják el (a CEN és a CENELEC a francia és a német nyelvet is használja). Ezután a harmonizált szabványok címét a nemzeti szabványügyi testületek fordítják le az Európai Unió összes többi hivatalos nyelvére. Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a Hivatalos Lapban közzétételre szánt címek helyes fordításáért.

A helyesbítésekre való hivatkozások („…/AC: YYYY”) csak a tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre. A helyesbítés eltávolítja a nyomtatási, nyelvi vagy hasonló hibákat a szabvány szövegéből, és egy európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány egy vagy több nyelvi változatára is vonatkozhat (angol, francia és/vagy német).

A hivatkozások közzététele az Európai Unió Hivatalos Lapjában nem vonja maga után azt, hogy a szabványok az Európai Unió összes hivatalos nyelvén elérhetők.

Ez a lista az Európai Unió Hivatalos Lapjában korábbiakban közzétett minden listát helyettesít.

Az összehangolt szabványokról és más európai szabványokról további információk az interneten:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  HL L 81., 2016.3.31., 51. o.

(2)  HL L 399., 1989.12.30., 18. o.

(3)  ESzSz:

CEN: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM. Tel.: +32 25500811; fax: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Rue de la Science 23, 1040 Brussels, BELGIUM. Tel.: +32 25500811; fax: +32 25500819 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France. Tel.: +33 492944200; fax: +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(4)  HL C 338., 2014.9.27., 31. o.