Brüsszel, 2018.2.22.

COM(2018) 155 final

1. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

amely a Görögországnak, Spanyolországnak, Franciaországnak és Portugáliának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételét kíséri


Tekintettel:

az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,

az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre 1 és különösen annak 41. cikkére,

az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 2017. november 30-án elfogadott általános költségvetésére 2 ,

az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2018. évi költségvetés 1. sz. költségvetés-módosítási tervezetét.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm ). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.

TARTALOMJEGYZÉK

1.    Bevezetés    

2.    Finanszírozás az EUSZA 2017. és 2018. évi költségvetési juttatásaiból    

3.    A 2018. évi költségvetésben igényelt előirányzatok    

4.    Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban    

1.Bevezetés

A 2018. évi 1. sz. költségvetés-módosítási tervezet az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (EUSZA) 104 166 951 EUR összegű igénybevételére irányuló javaslatot kíséri, amelynek célja, hogy támogatást nyújtsanak Görögországnak a Leszboszon történt földrengések miatt, Franciaországnak a Saint-Martinen és Guadeloupe-on söprő hurrikánok miatt, valamint Portugáliának a Közép-Portugáliában és Spanyolországnak a Galiciában kitört tüzek miatt 3 . E katasztrófák 2017 folyamán történtek.

Az 1/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetben a Bizottság javasolja, hogy a Görögországnak, Franciaországnak és Portugáliának már kifizetett előleg (6 520 846 EUR) levonását követően vigyék be a 2018. évi általános költségvetésbe a szükséges kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat.

2.    Finanszírozás az EUSZA 2017. és 2018. évi költségvetési juttatásaiból

A többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 4 10. cikkének (1) bekezdésével összhangban az EUSZA igénybevételére rendelkezésre álló teljes összeg 2018 elején 421 142 057 EUR volt, amely a következők összege: a 280 371 754 EUR összegű 2018. évre fennmaradó költségvetési juttatás (vagyis 574 342 834 EUR mínusz a 2017-ben már igénybe vett 293 971 080 EUR 5 ), valamint a 140 770 303 EUR összegű fennmaradó 2017. évi költségvetési juttatás, amelyet nem használtak fel, és átvittek 2018-ra.

2018 e szakaszában 277 556 348 EUR vehető igénybe. Ez megfelel az EUSZA igénybevételére 2018 elején rendelkezésre álló teljes összegnek (421 142 057 EUR), amelyből le kell vonni a korábbi igénybevétel összegét (143 585 709 EUR), amelyet annak érdekében kell visszatartani, hogy betartsák a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében előírt, a 2018-as éves költségvetési juttatás 25 %-ának 2018. október 1-jéig való rendelkezésre állására vonatkozó kötelezettséget.

3.A 2018. évi költségvetésben igényelt előirányzatok

Figyelembe véve azt a 6 520 846 EUR-s összeget, amelyet előlegként már kifizettek az EUSZA ezen eseteire vonatkozóan, a Bizottság a 2018. évi költségvetés módosítását, egész pontosan a 13 06 01. költségvetési jogcím (Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra) kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak 97 646 105 EUR-s emelését javasolja (lásd az alábbi táblázatot).

EUR-ban kifejezett összegek

Költségvetési sor

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

13 06 01

Segítségnyújtás a tagállamoknak jelentős természeti katasztrófák esetén, amelyek komoly következményekkel járnak az életkörülményekre, a természeti környezetre vagy a gazdaságra

97 646 105

97 646 105

Összesen    

97 646 105

97 646 105

4.Összefoglaló táblázat a többéves pénzügyi keret fejezetei szerinti bontásban

Fejezet

2018. évi költségvetés

1/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet

2018. évi költségvetés

 

(az 1/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezettel együtt)

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok

Kifizetési előirányzatok

1.

Intelligens és inkluzív növekedés

77 533 697 652

66 624 486 101

77 533 697 652

66 624 486 101

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

Felső határ

76 420 000 000

 

 

76 420 000 000

 

Mozgástér

 

 

 

 

1a.

Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért

22 001 452 724

20 097 167 844

 

 

22 001 452 724

20 097 167 844

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

762 452 724

 

 

 

762 452 724

 

Felső határ

21 239 000 000

 

 

 

21 239 000 000

 

Mozgástér

 

 

 

 

1b.

Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

55 532 244 928

46 527 318 257

 

 

55 532 244 928

46 527 318 257

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

351 244 928

 

 

 

351 244 928

 

Felső határ

55 181 000 000

 

 

 

55 181 000 000

 

Mozgástér

 

 

 

 

2.

Fenntartható növekedés: természeti erőforrások

59 285 323 122

56 083 793 633

 

 

59 285 323 122

56 083 793 633

Felső határ

60 267 000 000

 

 

 

60 267 000 000

 

Mozgástér

981 676 878

 

 

 

981 676 878

 

ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések

43 234 516 899

43 188 677 466

 

 

43 234 516 899

43 188 677 466

Részleges felső határ

44 163 000 000

 

 

 

44 163 000 000

 

EMGA-mozgástér

927 833 101

 

 

 

927 833 101

 

3.

Biztonság és uniós polgárság

3 493 241 199

2 980 707 175

 

 

3 493 241 199

2 980 707 175

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

837 241 199

 

 

 

837 241 199

 

Felső határ

2 656 000 000

 

 

 

2 656 000 000

 

Mozgástér

 

 

 

 

4.

Globális Európa

9 568 842 411

8 906 075 154

 

 

9 568 842 411

8 906 075 154

Felső határ

9 825 000 000

 

 

 

9 825 000 000

 

Mozgástér

256 157 589

 

 

 

256 157 589

 

5.

Igazgatás

9 665 513 627

9 666 318 627

 

 

9 665 513 627

9 666 318 627

Felső határ

10 346 000 000

 

 

 

10 346 000 000

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Mozgástér

362 486 373

 

 

 

362 486 373

 

ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai

7 579 920 627

7 580 725 627

 

 

7 579 920 627

7 580 725 627

Részleges felső határ

8 360 000 000

 

 

 

8 360 000 000

 

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318 000 000

 

 

 

–318 000 000

 

Mozgástér

462 079 373

 

 

 

462 079 373

 

6.

Ellentételezések

 

 

Felső határ

 

 

 

 

 

Mozgástér

 

 

 

 

 

Negatív tartalék

 

 

Összesen

159 546 618 011

144 261 380 690

159 546 618 011

144 261 380 690

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében

837 241 199

678 340 197

 

837 241 199

678 340 197

ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében

1 113 697 652

 

 

1 113 697 652

 

ebből: a rendkívüli tartalék keretében

 

 

 

Felső határ

159 514 000 000

154 565 000 000

 

159 514 000 000

154 565 000 000

ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva

–318 000 000

 

 

–318 000 000

 

Mozgástér

1 600 320 840

10 981 959 507

 

1 600 320 840

10 981 959 507

 

Egyéb speciális eszközök

566 902 000

419 600 000

97 646 105

97 646 105

664 548 105

517 246 105

Mindösszesen

160 113 520 011

144 680 980 690

97 646 105

97 646 105

160 211 166 116

144 778 626 795

(1)    HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
(2)    HL L XX, 2018.2.XX.
(3)      COM(2018) 150, 2018.2.22.
(4)      Az Európai Parlament és a Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
(5)

   Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1599 határozata (2017. szeptember 13.) az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről.